Zobrazenie položiek podľa značky: Turčianska galéria

Počas vernisáže výstavy s názvom Sami sebe si, ktorá sa konala 5. decembra v priestoroch Turčianskej galérie, boli predstavené inšpiratívne projekty mladých slovenských ilustrátorov. Ako uviedol Miloš Kopták z Asociácie ilustrátorov: "Aj keď Slovensko je vo svete vnímané ako krajina s bohatou ilustrátorskou minulosťou s množstvom ilustrátorských individualít, prístup samotných autorov - ilustrátorov k vlastnej práci je chápaný viacmenej tradične. Stále platí zaužívaná cesta, kedy vydavateľ hľadá ilustrátora na konkrétny projekt. Tento pre nás najpohodlnejší postup je možno i prežitkom minulosti, za ktorý treba byť vďačný, ale netreba sa s ním uspokojiť ako s jediným. Pôvodne som chcel  na tomto projekte odprezentovať výtvarníkov rôznych generácií. Počas jeho prípravy, som však  zistil, že sú to práve mladí autori, ktorí pružnejšie reflektujú na nové možnosti, ktoré trh ponúka. Sú to ľudia, ktorí boli donútení hľadať si prácu a boli donútení cestovať mimo Slovenska a vidieť, ako sa tento problém rieši v zahraničí."

Označené v
pondelok, 18 november 2013 22:47

Detské tvorivé dielne v Turčianskej galérii

TAK TROCHA SOCHA - Detské tvorivé dielne, ktorých zámerom je predstaviť deťom sochu tak, ako ju ešte nepoznajú. Zistia, že socha nemusí byť vždy len z dreva alebo z kameňa, osobne prežijú rôzne tvorivé postupy, spoznajú nové možnosti umeleckého vyjadrenia. Budú spoznávať, objavovať a skúšať, budú tvoriť pomocou rôznych tradičných i netradičných techník.

Označené v
štvrtok, 14 november 2013 00:00

O literatúre s Jánom Varinským

Seriál tvorivých stretnutí pod názvom Dotyky sa po skončení letných prázdnin opäť vrátil na scénu. Igor Válek sa tentoraz rozhodol venovať večer čítaniu prózy Jána Varinského. Spomínaná novela sa odohráva v  martinskej časti Jahodníky a ako sám autor uvádza: "príbeh sa odvíja od zažitých udalostí, vystupujú v ňom skutočné postavy a odohráva sa v reálnom čase a priestore." Táto skutočnosť čítaniu nesmierne dodala na autenticite. Igor Válek v závere optimisticky zhodnotil dielo, aj jeho prezentáciu: "som naozaj presvedčený o tom, že tento text uzrie svetlo sveta ako kniha a že to bude v dohľadnom čase. Osobne si myslím, že táto próza je nielen sugestívne napísaná, ale bola aj sugestívne prednesená a verím, že sa dočká ocenenia."

utorok, 12 november 2013 22:51

2. ročník Trienále umenia knihy Martin 2013

Autorská kniha predstavuje mnohorozmerný fenomén, ktorý v sebe spája postupy knižnej  tvorby a voľného, vizuálneho umenia.  Knihy, ktoré milujeme a máme s nimi často veľmi blízky vzťah, skúmame predovšetkým ako ich čitatelia. Zrejme preto sa zrodila potreba knihy vnímanej ako výtvarný originál.  Autorská kniha sa viaže na taký formát  knihy alebo objekt, kde sa primárny záujem autora, ale napokon aj diváka koncentruje na vizuálnu stránku diela.

Označené v
utorok, 12 november 2013 00:00

Face to Face - dialógy o umení

V Turčianskej galérii v Martine sú v novembri pripravené zaujímavé podujatia pod názvom Face to Face. Ide o štyri štvrtkové večery, z ktorých každý rozoberá inú tému súčasného umenia.

Označené v
piatok, 25 október 2013 00:00

Turčianska galéria obnovuje výtvarné diela

Turčianska galéria v Martine v roku 30. výročia svojho vzniku popri realizácii 13 výstavných a vzdelávacích projektov nezabúda ani na svoje zbierky. V rámci obnovy a starostlivosti o depozitné zbierky za finančnej pomoci MK SR  zreštaurovali 3 diela od Mikuláša Galandu – Pijani, Stromy a Drevorubači.

Označené v
pondelok, 21 október 2013 10:34

Dotyky v októbri

Dotyky, tradičné stretnutie s umeleckou tvorivosťou v Turčianskej galérii, budú tentoraz v znamení viacnásobných prekvapení. Prezradíme, že pôjde o stretnutie s ľudovou slovesnosťou, jej najznámejším zberateľom a starými príbehmi v novom knižnom šate. Ako sa o ne postaral súčasný spisovateľ Igor Válek, nadväzujúc na dielo Pavla Dobšinského a jeho priateľov.

Označené v
utorok, 08 október 2013 21:24

Vstúpte prosím (!)

27. septembra sa v Turčianskej galérii konala vernisáž Výstavného projektu Vstúpte prosím (!). Projekt je zameraný na diela, explicitne alebo okrajovo reflektujúce svet umenia. Svet umenia, pojem amerického filozofa a teoretika Arthura Danta, je tu nazeraný ako sieť kultúrnych, sociálnych a politických vzťahov, ktoré sa vzájomne podieľajú na konštituovaní takzvaného príbehu umenia a najmä umenia ako inštitúcie.

Označené v
piatok, 20 september 2013 00:00

Vstúpte prosím (!)

Výstavný projekt Vstúpte prosím (!) je zameraný na diela,  explicitne alebo okrajovo reflektujúce svet umenia. Svet umenia, pojem amerického filozofa a teoretika Arthura Danta, je tu nazeraný ako sieť kultúrnych, sociálnych a politických vzťahov, ktoré sa vzájomne podieľajú na konštituovaní takzvaného príbehu umenia a najmä umenia ako inštitúcie. Výstava takticky mapuje tie neokonceptuálne prístupy, v ktorých autori ako hrubý materiál využívajú priame odkazy na konkrétnych „členov“ sveta umenia. Týmito členmi (alebo agentmi) sú umelci a ich diela, ale aj teoretici vizuálnej kultúry a ich teoretické práce, jednajúci v mene umenia.

Označené v
piatok, 20 september 2013 00:00

Živé šaty - Dorota Sadovská

Dorota Sadovská patrí medzi najvýraznejšie osobnosti strednej generácie na slovenskej vizuálnej scéne. Sadovskej výtvarný program sa formuje v intenciách neokonceptuálneho uvažovania. Pri hlbšom mapovaní autorkinej tvorby si môžeme všimnúť koncentrovanú previazanosť a komplexnosť jej uvažovania, pre ktoré sa stáva charakteristické skúmanie (príznačnejšie by bolo povedať azda ohmatávanie) limity telesnosti. Toto skúmanie sa nedeje len na úrovni zobrazenia, ale paralelne prebieha aj na úrovni média. Sadovskej tvorbu tak možno charakterizovať ako pohybovanie sa na území „medzi“, na hranici hybridnej ambiguity, území spojenia a prepojenia (tela a anti-tela, formácie a deformácie, obraznosti maľby a nielen maľby).

Označené v
Strana 14 z 17