Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Turčianska galéria

utorok, 12 november 2013 22:51

2. ročník Trienále umenia knihy Martin 2013

Autorská kniha predstavuje mnohorozmerný fenomén, ktorý v sebe spája postupy knižnej  tvorby a voľného, vizuálneho umenia.  Knihy, ktoré milujeme a máme s nimi často veľmi blízky vzťah, skúmame predovšetkým ako ich čitatelia. Zrejme preto sa zrodila potreba knihy vnímanej ako výtvarný originál.  Autorská kniha sa viaže na taký formát  knihy alebo objekt, kde sa primárny záujem autora, ale napokon aj diváka koncentruje na vizuálnu stránku diela.

Označené v
utorok, 12 november 2013 00:00

Face to Face - dialógy o umení

V Turčianskej galérii v Martine sú v novembri pripravené zaujímavé podujatia pod názvom Face to Face. Ide o štyri štvrtkové večery, z ktorých každý rozoberá inú tému súčasného umenia.

Označené v
piatok, 25 október 2013 00:00

Turčianska galéria obnovuje výtvarné diela

Turčianska galéria v Martine v roku 30. výročia svojho vzniku popri realizácii 13 výstavných a vzdelávacích projektov nezabúda ani na svoje zbierky. V rámci obnovy a starostlivosti o depozitné zbierky za finančnej pomoci MK SR  zreštaurovali 3 diela od Mikuláša Galandu – Pijani, Stromy a Drevorubači.

Označené v
pondelok, 21 október 2013 10:34

Dotyky v októbri

Dotyky, tradičné stretnutie s umeleckou tvorivosťou v Turčianskej galérii, budú tentoraz v znamení viacnásobných prekvapení. Prezradíme, že pôjde o stretnutie s ľudovou slovesnosťou, jej najznámejším zberateľom a starými príbehmi v novom knižnom šate. Ako sa o ne postaral súčasný spisovateľ Igor Válek, nadväzujúc na dielo Pavla Dobšinského a jeho priateľov.

Označené v
utorok, 08 október 2013 21:24

Vstúpte prosím (!)

27. septembra sa v Turčianskej galérii konala vernisáž Výstavného projektu Vstúpte prosím (!). Projekt je zameraný na diela, explicitne alebo okrajovo reflektujúce svet umenia. Svet umenia, pojem amerického filozofa a teoretika Arthura Danta, je tu nazeraný ako sieť kultúrnych, sociálnych a politických vzťahov, ktoré sa vzájomne podieľajú na konštituovaní takzvaného príbehu umenia a najmä umenia ako inštitúcie.

Označené v
piatok, 20 september 2013 00:00

Vstúpte prosím (!)

Výstavný projekt Vstúpte prosím (!) je zameraný na diela,  explicitne alebo okrajovo reflektujúce svet umenia. Svet umenia, pojem amerického filozofa a teoretika Arthura Danta, je tu nazeraný ako sieť kultúrnych, sociálnych a politických vzťahov, ktoré sa vzájomne podieľajú na konštituovaní takzvaného príbehu umenia a najmä umenia ako inštitúcie. Výstava takticky mapuje tie neokonceptuálne prístupy, v ktorých autori ako hrubý materiál využívajú priame odkazy na konkrétnych „členov“ sveta umenia. Týmito členmi (alebo agentmi) sú umelci a ich diela, ale aj teoretici vizuálnej kultúry a ich teoretické práce, jednajúci v mene umenia.

Označené v
piatok, 20 september 2013 00:00

Živé šaty - Dorota Sadovská

Dorota Sadovská patrí medzi najvýraznejšie osobnosti strednej generácie na slovenskej vizuálnej scéne. Sadovskej výtvarný program sa formuje v intenciách neokonceptuálneho uvažovania. Pri hlbšom mapovaní autorkinej tvorby si môžeme všimnúť koncentrovanú previazanosť a komplexnosť jej uvažovania, pre ktoré sa stáva charakteristické skúmanie (príznačnejšie by bolo povedať azda ohmatávanie) limity telesnosti. Toto skúmanie sa nedeje len na úrovni zobrazenia, ale paralelne prebieha aj na úrovni média. Sadovskej tvorbu tak možno charakterizovať ako pohybovanie sa na území „medzi“, na hranici hybridnej ambiguity, území spojenia a prepojenia (tela a anti-tela, formácie a deformácie, obraznosti maľby a nielen maľby).

Označené v
pondelok, 16 september 2013 16:45

Septembrové DOTYKY

Seriál populárnych tvorivých podujatí s podobami a tvorcami viacerých foriem umenia s názvom DOTYKY sa po prázdninovej prestávke vrátil. V septembri sa začína stretnutím predznamenávajúcim jeho ďalšiu rovinu: prezentovanie tvorby začínajúcich autorov.

Označené v

V piatok 6. septembra na Divadelnom námestí v Martine otvorili vernisážou šiesty ročník bienálneho výstavného projektu Turčianskej galérie pod názvom Socha v meste. Podujatie malo premiéru v roku 2003 a jeho cieľom je zakaždým prispieť k odborným i laickým diskusiám o podobách súčasnej tvorby urbánneho priestoru mesta.

piatok, 30 august 2013 00:00

Socha v meste 2013 / UMENIE MILLENIA

Turčianska galéria v Martine vstúpila do VI. ročníka svojho bienálneho výstavného projektu Socha v meste, ktoré začalo písať svoju pamäť v r. 2003 s cieľom prispieť k odborným i laickým diskusiám o podobách  súčasnej sochy, tvorby pre urbánny priestor mesta, v našom prípade Martina. Dôležitou podmienkou pre tvorbu architektonickej a umeleckej podoby mesta  je znalosť obecnejších socio-kultúrnych a historických reálií.

Označené v
Strana 14 z 17