utorok, 03 marec 2015 00:00

Krajina Turca v nových priestoroch TKS

Turčianske kultúrne stredisko (TKS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v spolupráci so Štúdiom turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pripravili pre verejnosť ďalšiu výstavu.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine (TKS) má za sebou slávnostné otvorenie svojich nových reprezentatívnych priestorov.

nedeľa, 15 február 2015 21:22

Vesmír očami detí 2015

Hlavnou myšlienkou výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou je dať deťom priestor na vyjadrenie svojich predstáv o vesmíre, hviezdach či mimozemských civilizáciách. Je určená deťom materských, základných a umeleckých škôl, ktoré môžu vybranú tému spracovať ľubovoľnou výtvarnou technikou.

nedeľa, 15 február 2015 21:14

Výtvarné spektrum 2015

Výtvarné spektrum ako ojedinelá celoslovenská postupová výtvarná súťaž, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami pod odbornou garanciou Národného osvetového centra, poskytuje amatérskym výtvarníkom významný priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom i celoštátnom kontexte.

Točíš filmy a chceš sa zúčastniť súťaže? Tak práve pre teba je tu prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2015, ktorú organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci s Národným osvetovým centrom a martinskou Mestskou scénou.

nedeľa, 15 február 2015 20:33

Pozvánka: AMFO 2015

Amatérski fotografi budú prezentovať svoje práce v ďalšom ročníku súťaže AMFO 2015. AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.

Španielsko je krajina neobmedzených možností. Ponúka toho toľko, že si nebudete vedieť vybrať. Hrdá Barcelona, kráľovský Madrid a neobjavená Valencia. Mestá, ktoré vo vás zanechajú dojem.

Januárovým cestovateľským rozprávaním o Macedónsku zahájili v priestoroch Turčianskej knižnice ďalší ročník obľúbených Martinských cestovateľských večerov.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v sobotu 29. novembra 2014 v Kultúrnom dome v Belej - Duliciach záverečné tvorivé stretnutie pre amatérskych hercov a priaznivcov ochotníckeho divadla z cyklu (Po)kroky turčianskych ochotníkov. Projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj.

Novembrový cestovateľský večer zaviedol priaznivcov cestovania do vzdialených destinácií. Cestovateľ Igor Žilka, ktorý netradičný trojtýždňový výlet po Kirgizsku a Tadžikistane absolvoval v lete spolu so synom, svojim rozprávaním zaujal aj pobavil. Prostredníctvom fotografií predstavil nielen malebné scenérie týchto krajín, ale aj mnoho zo spôsobu života tamojších ľudí. Zábery na nádherné prírodné zákutia striedali obrázky milých absurdít tamojšej civilizácie.

Strana 23 z 37

Doprava v regióne