Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Turčianske kultúrne stredisko

nedeľa, 29 marec 2015 00:00

Dieťa v divadle 2015

Na prehliadku sa prihlásilo 5 detských divadelných súborov z turčianskeho regiónu: Detský divadelný súbor Beníček z Beníc, SúZUŠ ul. Aurela Stodolu Martin, Detský divadelný súbor Kamarát z  Martina, TD Little shadow pri TO ZUŠ Turčianske Teplice a LDO pri ZUŠ Turčianske Teplice.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo regionálne kolo výtvarnej súťaže pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl Vesmír očami detí. Hlavnou myšlienkou tejto súťaže je dať deťom priestor na vyjadrenie ich predstavy o vesmíre, mimozemských civilizáciách, hviezdach...

pondelok, 23 marec 2015 21:21

Turčianske divadelné dni 2015

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 13. a 14. marca 2015 v Kultúrnom dome v Belej – Duliciach regionálnu postupovú súťaž a prehliadku amatérskeho divadla dospelých a amatérskeho divadla mladých Turčianske divadelné dni 2015.

V pondelok 16. marca 2015 o 16.00 h sa v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže žien Vansovej Lomnička.

nedeľa, 22 marec 2015 00:00

Vajanského Martin 2015

Vajanského Martin má každý rok širokú základňu súťažiacich, ktorí sa delia podľa veku a podľa  umeleckého textu na poéziu a prózu.

Občianske združenie 1. Turčiansky patchwork klub privítalo uplynulý víkend návštevníkov na tradičnej predajnej výstave svojich prác venovanej jarným motívom.

utorok, 03 marec 2015 00:00

Krajina Turca v nových priestoroch TKS

Turčianske kultúrne stredisko (TKS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v spolupráci so Štúdiom turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov pripravili pre verejnosť ďalšiu výstavu.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine (TKS) má za sebou slávnostné otvorenie svojich nových reprezentatívnych priestorov.

nedeľa, 15 február 2015 21:22

Vesmír očami detí 2015

Hlavnou myšlienkou výtvarnej súťaže s astronomickou tematikou je dať deťom priestor na vyjadrenie svojich predstáv o vesmíre, hviezdach či mimozemských civilizáciách. Je určená deťom materských, základných a umeleckých škôl, ktoré môžu vybranú tému spracovať ľubovoľnou výtvarnou technikou.

nedeľa, 15 február 2015 21:14

Výtvarné spektrum 2015

Výtvarné spektrum ako ojedinelá celoslovenská postupová výtvarná súťaž, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami pod odbornou garanciou Národného osvetového centra, poskytuje amatérskym výtvarníkom významný priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom i celoštátnom kontexte.

Strana 23 z 38