V piatok a sobotu, 10. – 11. októbra 2014, sa v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine uskutočnil už druhý víkendový turnus tanečno-umeleckej trilógie pod názvom Tanec spája – umenie zbližuje (ďalej len TSUZ). Organizátorom tohto projektu je Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podujatie finančne podporili: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Žilinský samosprávny kraj.

štvrtok, 16 október 2014 00:00

Chodníkmi za pamätníkmi SNP v Turci

Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vďaka podpore Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis pripravilo pre našich seniorov projekt Chodníkmi za pamätníkmi SNP v Turci, ktorého primárnym zámerom bola sebarealizácia seniorov, využitie ich skúseností, vedomostí a zručností nadobudnutých vo svojom živote.

štvrtok, 16 október 2014 00:00

Cesty turčianskych olejkárov

V dňoch 7. a 8. októbra 2014 sa vo vybraných „olejkárskych“ obciach regiónu Turiec – Valča, Kláštor pod Znievom a Blatnica - uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prezentáciou na tému: TRAKTY – Cesty turčianskych olejkárov. Cieľom rovnomenného projektu, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj a pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, bolo pripomenúť a priblížiť žiakom základných škôl tému olejkárov – ako súčasť našej stále živej histórie.

štvrtok, 09 október 2014 00:00

PRÍBEH ZVONOV z Turčianskeho Jasena

V nedeľu 5. októbra 2014 podvečer sa naplnil evanjelický kostol v Turčianskom Jasene divákmi a návštevníkmi podujatia, ktorého organizátorom je TKS v Martine – pred zrakom a sluchom divákov sa začal odvíjať príbeh zvonov z ich kostola a zvonice v Dolnom Jasene...

Vo štvrtok 25. septembra 2014 sa v prednáškovej miestnosti Gymnázia J. Lettricha v Martine uskutočnil cyklus tvorivých dielní spojených s prednáškou na tému Štúrovci v Turci: „Náuka reči slovenskej“.

nedeľa, 05 október 2014 00:00

Tanec spája - umenie zbližuje

Uplynulý týždeň odštartovalo v Martine podujatie Tanec spája - umenie zbližuje, organizované Turčianskym kultúrnym strediskom. Projekt realizovaný v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd sa snaží prostredníctvom zaujímavých kultúrnych a umeleckých aktivít poukazovať na dôležitosť prevencie proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti.

Jeseň zaklopala na dvere a pomaly vchádza do chotárov. Treba pozbierať plody, pripraviť a poorať matku zem, aby si oddýchla a poďakovať sa jej za všetko, čo nám zo seba vydala.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 25. septembra 2014 v klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine prvé tvorivé stretnutie pre amatérskych hercov z cyklu (Po)kroky turčianskych ochotníkov. Projekt finančne podporili Ministerstvo kultúry SR a Žilinský samosprávny kraj.

štvrtok, 25 september 2014 00:00

Zapojte sa do Fest foto súťaže

Radi fotíte? Podeľte sa o svoje zážitky na 2. ročníku Fest foto súťaže, organizovanej v rámci projektu MOSTY - Martinského cestovateľského festivalu.

streda, 24 september 2014 00:00

Tanec spája - umenie zbližuje

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja bude v priebehu septembra až novembra 2014 realizovať jedinečný  projekt pod názvom: Tanec spája - umenie zbližuje. Prostredníctvom netradičných kultúrno-spoločenských aktivít sa v ňom chceme zamerať na prevenciu proti rôznym formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v našej spoločnosti.

Strana 25 z 37

Doprava v regióne