pondelok, 22 september 2014 00:00

Jesenná poézia v Martine

Slovné spojenie „Martinská poetická jeseň“ nie je známe iba v našom regióne alebo na Slovensku, ale aj v krajinách ako je Poľsko, Česko, Maďarsko alebo Taliansko. Každoročne prídu do Martina literáti z rôznych krajín, aby si vzájomne odprezentovali vlastnú tvorbu a zároveň si vypočuli diela z pier ostatných autorov.

piatok, 19 september 2014 00:00

Štúrovci (opäť) v Turci

Vstupné priestory zväčša mĺkvej a strohej Slovenskej národnej knižnice sa vo štvrtok popoludní zmenili na nepoznanie. Prebehlo tam slávnostné otvorenie výstavy s názvom Štúrovci v Turci. Výstavu už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Tentokrát ako prípravu na dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, ktoré sa bude oslavovať budúci rok.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine tematickú výstavu s názvom Štúrovci v Turci. Autormi diel sú členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí svoju tvorbu predstavia v priestoroch Slovenskej národnej knižnice. Vernisáž výstavy bude 18. 9. 2014 o 16,30 hod. vo vestibule SNK v Martine. Verejnosť si môže vystavené diela pozrieť do 15. 10. 2014.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo v dňoch 26. – 30. augusta 2014 na Divadelnom námestí v Martine už X. ročník podujatia Ulica Fest, ktoré je sprievodným programom súťažnej prehliadky slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2014. Podujatie Ulica Fest finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, Mesto Martin a Žilinský samosprávny kraj.

Uplynulú sobotu sa v areáli kaštieľa v Trebostove konalo ďalšie stretnutie ľudí dobrej vôle. Deň radosti, ktorý je už od prvého ročníka jedinečným stretnutím kultúr, subkultúr a priaznivcov príjemnej atmosféry, ponúkol rozmanitý program a množstvo zážitkov.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v tomto roku už X. ročník podujatia Ulica Fest, ktoré je sprievodným programom súťažnej prehliadky slovenských divadelných súborov Scénická žatva 2014. Ulica Fest je organizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Mesta Martin a Žilinského samosprávneho kraja.

štvrtok, 14 august 2014 00:00

Deň Radosti v Trebostove

Obec Trebostovo, Jazdecká spoločnosť Polet, Turčianske kultúrne stredisko a Dobrovoľný hasičský zbor Trebostovo vás pozývajú v sobotu 23.8.2014 od 9,00 do kaštieľa Trebostovo na Deň Radosti. Organizátori pripravili Jazdecké preteky v parkúrovom skákaní, Turčiansku ligu mladých hasičov, ako aj  pestrý program zostavený  z talentovaných regionálnych umelcov, ktorí sa majú chuť prezentovať a svojim umením prispieť k nezameniteľnej atmosfére.

štvrtok, 24 júl 2014 00:00

Reťazenie v Dražkovciach

V poradí už tretí plenér pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a rezbárov pod názvom Reťazenie sa uskutočnil 17. júla 2014 v Dražkovciach. Na pôde obce všetkých účastníkov plenéru privítala starostka Dražkoviec Viera Šalagová, organizačne na priebeh podujatia dozerala riaditeľka Turčianskeho kultúrneho strediska Nataša Petrová a metodik Adam Kmeť.

Detský divadelný súbor Kamarát (ďalej len DDS Kamarát) pôsobiaci pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine uviedol dňa 27.6.2014 na Mestskej scéne v Martine premiéru divadelného predstavenia Snehulienka a 8 trpaslíkov.

V nedeľu 22.6.2014 sa v Múzeu slovenskej dediny uskutočnil v poradí druhý plenér pre členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov a turčianskych rezbárov pod názvom „Reťazenie“.

Strana 26 z 37

Doprava v regióne