Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: ZŠ s MŠ Hurbanova

Martin (05.03.2020) – Primátor mesta Martin Ján Danko vo štvrtok 5. marca vyzval predsedu Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Hurbanova na vyjadrenie k odvolaniu riaditeľky školy.

Od 16. januára 2020 prebieha na Základnej škole s materskou školou, Hurbanova ostrý štrajk časti pedagogických zamestnancov. Na najväčšej základnej škole v Martine je tak už týždeň napätá atmosféra, štrajkujúci žiadajú zabezpečenie novej voľby riaditeľky školy. O stanovisko k aktuálnej situácii sme požiadali aj mestských poslancov.

Martin (16.01.2020) - Prioritou mesta je garantovať, aby vzdelávací proces riadne prebiehal v súlade s platnou legislatívou.

Nie je nám ľahostajné meno našej ZŠ s MŠ Hurbanova v očiach verejnosti. Sme tí pedagógovia, ktorí nechcú politizovať, štrajkovať a dávať výpovede. Zo strany niektorých našich kolegov tu pred voľbami a po voľbách na riaditeľa školy panovala a panuje nepríjemná atmosféra.

Dňa 10. januára 2020 bola v doobedných hodinách zriaďovateľom - mestom Martin vykonaná kontrola zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ s MŠ, Hurbanova 27, Martin.

utorok, 03 apríl 2018 08:44

Deň učiteľov na Hurbanke

Dňa 23. marca 2018 sa na ZŠ s MŠ Ul. Hurbanovej v Martine oslavoval Deň učiteľov, na ktorom si bývalí a súčasní pedagógovia pripomenuli, aký dôležitý je prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti.

Označené v
piatok, 29 december 2017 18:35

Dar novorodencom od detí z Hurbanky

Žiaci 7.B triedy zo ZŠ s MŠ na Ul. Hurbanovej v Martine urobili pred Vianocami dobrý skutok.

utorok, 28 november 2017 10:29

Deň remesiel na Hurbanke

Základná škola s materskou školou Hurbanova v Martine je škola, ktorá každý rok pripravuje na stredoškolské štúdium viac ako 70 žiakov. Ináč to nebolo ani v tomto školskom roku 2017/2018. Pedagógom školy veľmi záleží, aby sa žiaci v živote čo najlepšie uplatnili, snažia sa preto hľadať čo najviac zaujímavých a podnetných aktivít, prostredníctvom ktorých môžu žiakom priblížiť v spolupráci so strednými školami čo najviac študijných odborov.

Označené v
pondelok, 09 október 2017 00:00

Európsky deň jazykov na Hurbanke

Rada Európy  po veľkom úspechu projektu vyhlásila deň 26. septembra za Európsky deň jazykov. Bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine sa už tradične zapojila do tohto projektu prostredníctvom rôznych aktivít.

Označené v