Slováci dostali príležitosť, aby sa aj ich spomienky stali súčasťou unikátnej európskej digitálnej knižnice Europeana. Prostredníctvom zberných dní rodinných spomienok, ktoré sa uskutočnili v Bratislave, v Košiciach a v Martine,…
Prvý slovenský univerzitný profesor klasických jazykov Miloslav Okál sa narodil v stredoslovenskej obci Slovany. V nedeľu 1. decembra sme si pripomenuli jeho nedožité sté narodeniny. Propagátor a šíriteľ klasického vzdelávania…
Literárny historik, spisovateľ, redaktor a doživotný správca Matice slovenskej Jozef Škultéty bol za svoje národné presvedčenie a aktivity v prospech Slovákov za Rakúsko-Uhorska šesťkrát vo väzení. V pondelok 25. novembra…
Slovenská národná knižnica sa zapája do paneurópskeho projektu Europeana 1914-1918, ktorý sa týka uchovávania dokumentov z prvej svetovej vojny. Projekt umožní digitalizovať fotografie, listy a iné hmotné pamiatky, ale i…
pondelok, 11 november 2013 00:00

Príbeh zvonov z Turca Doporučený

Rok 2012 a 2013 sa niesol v znamení 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Na toto významné jubileum zareagovalo i Ministerstvo kultúry špeciálnym grantovým programom,…
utorok, 05 november 2013 00:00

Spoznávanie sv. Cyrila a Metoda – Martin

Pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej a 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie pripravila Matica slovenská projekt, ktorým si pripomenula históriu daných období. Zámerom projektu…
V stredu 30. októbra sa v Martine pri budove bývalej Tatrybanky uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 95. výročia prijatia Martinskej deklarácie.Presne pred 95 rokmi sa v Martine stretli najvýznamnejší muži…
piatok, 01 november 2013 00:00

Pietna spomienka na Národnom cintoríne

Slovenská národná knižnica, Literárne múzeum SNK, mesto Martin a Matica slovenská pripravili Pietnu spomienku pri príležitosti pamiatky zosnulých. Na Národnom cintoríne položili kvety a vence na hroby národných dejateľov. Kultúrny…