V priestoroch detského oddelenia Psychiatrickej kliniky UNM v Martine prebehla výmena starých drevených okien za plastové. Prostriedky na rekonštrukciu zabezpečilo Občianske združenie Matka a dieťa Turca, ktoré zorganizovalo v Slovenskom…
utorok, 25 jún 2013 00:00

Očná klinika UVEA v Martine rozšírila svoje služby Doporučený

Súkromné očné centrum UVEA Mediklinik, ktoré bolo otvorené v decembri 2012, už zrealizovalo viac ako 150 rôznych zákrokov. Centrum UVEA je zamerané na chirurgickú korekciu refrakčných vád a na komplexnú…
štvrtok, 06 jún 2013 00:00

Medzinárodná konferencia o školskom stravovaní Doporučený

Vo štvrtok 30. mája 2013 sa v Martine v priestoroch SNK uskutočnila medzinárodná konferencia na tému „Aktuálny stav a trendy (nielen) v školskom stravovaní“. Počas podujatia, symbolicky v predvečer Medzinárodného…
24. mája 2013 sa na medzinárodnom sympóziu Šteinerov chirurgický deň stretloviacero uznávaných slovenských, českých a maďarských chirurgov. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof.…
Malí pacienti hospitalizovaní na Klinike detí a dorastu v Univerzitnej nemocnici Martin sa tešia z novej návštevnej miestnosti, ktorá im robí radosť veselými farbami, hravým moderným zariadením a bola vytvorená…
pondelok, 08 apríl 2013 22:41

Osteoporóza - „Tichý zlodej kostí“ Doporučený

S cieľom vytvárania osvety, týkajúcej sa nielen prevencie, ale aj zlepšenia zdravotníckej a sociálnej starostlivosti o osteoporotických pacientov zorganizovala Slovenská únia proti osteoporóze, pobočka Martin v spolupráci s Turčianskou knižnicou…
Seriózne štatistiky hovoria, že bolesti chrbtice sú dnes najčastejšou príčinou návštev u lekára. Bolesť najčastejšie zasahuje krížovú časť chrbtice, ale môže sa objaviť pozdĺž celej chrbtovej kosti. Je to dôsledok…

Doprava v regióne