Zobrazenie položiek podľa značky: Matica slovenská

Matica slovenská v spolupráci so Slovenskou národnou stranou položila 28. októbra 2015 v rámci Roku Ľudovíta Štúra základný kameň pamätníka Ľudovíta Štúra v Štúrove, počas ktorého došlo k narúšaniu pokojného priebehu slávnosti útokmi na miestnych Slovákov, matičiarov, na osobu Ľudovíta Štúra a Slovenskú republiku.

Označené v
nedeľa, 18 október 2015 23:19

Stanovisko Matice slovenskej k postupu Jobbiku

Matica slovenská víta a podporuje všetky protestné kroky, ktoré podnikli predseda NR SR, predseda vlády, minister zahraničných a minister vnútra SR v súvislosti s otvorením kancelárie podpredsedu maďarskej extrémne pravicovej strany Jobbik Istvána Szaváya v Dunajskej Strede.

Označené v

Dňa 29.septembra 2015 sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci stretli členovia Matice a jej priaznivci na tretej vedeckej konferencii venovanej národnostným pomerom na Slovensku. Kancelárie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí a štátneho tajomníka ministra kultúry ospravedlnili neúčasť svojich šéfov z pracovných dôvodov.

Označené v
pondelok, 24 august 2015 21:07

Diakovské prázdniny bez nudy

Miestny odbor Matice slovenskej v Diakovej, SZUŠ M. Haľamovej Martin, SCVČ TK DEEP a Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK organizujú každoročne pre prázdninujúce deti v obciach regiónu Turiec zaujímavé podujatie Prázdniny bez nudy. Deň prázdnin bez nudy spočíva v hrách, súťažiach a tvorivých dielňach.

V poslednom období Európa pociťuje záplavu nešťastníkmi bez strechy nad hlavou zo severnej Afriky a Blízkeho Východu.

Označené v

V rámci svojej návštevy Slovenska prijal Gregorios III., patriarcha gréckokatolíckej melchickej cirkvi z Damašku, zástupcov Odboru slovanskej vzájomnosti Matice slovenskej, ktorí mu odovzdali dar, triptych Genesis MMM.

Označené v

Jeho stotisícová zbierka obsahuje notové záznamy, rytiny, traktáty, magnetofónové pásky i vzácne tlače.

Ani snehová kalamita nezabránila členom výboru Matice slovenskej, aby sa v sobotu 31. januára stretli v Martine a boli uznášaniaschopní. Jeden z najdôležitejších bodov programu bol návrh rozpočtu na rok 2015, ktorý predložil správca Matice slovenskej M. Smolec.

Označené v
nedeľa, 01 február 2015 23:21

Rok Ľudovíta Štúra 2015

V roku 2015 uplynie dvesto rokov od narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných dejín slovenského národa – Ľudovíta Štúra. Toto okrúhle výročie predstavuje jedinečnú príležitosť na pripomenutie si jeho života a mnohostranného diela nielen na regionálnej a celoslovenskej úrovni, ale aj s presahom do medzinárodného kontextu.

Označené v

Matica slovenská má od soboty 18. októbra schválený rozpočet na rok 2014. Jeho prijatie podmieňovala zlá ekonomická situácia od začiatku roka, keď neštátne príjmy ustanovizne negatívne ovplyvnil výpadok dividend jej dcérskej spoločnosti ‒ tlačiarne Neografia, vo výške až 400 tisíc eur. Deficit sa podarilo sčasti vykryť reštrukturalizačnými opatreniami, šetrením a sčasti zrušením tzv. zámennej zmluvy nehnuteľností medzi Neografiou a Maticou v hodnote 294 tisíc eur, čo bol potrebný príjem do rozpočtu Matice.

Označené v
Strana 4 z 11