Zobrazenie položiek podľa značky: Matica slovenská

MATICA TV pripravila pre vás ďalšiu besedu, v rámci ktorej sa bližšie oboznámite s činnosťou Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej. Hosťom besedy bol PaedDr. Miroslav Bielik, riaditeľ Slovenského literárneho ústavu MS.

Označené v

Matica slovenská (MS) vo svojom jubilejnom roku organizuje už 47. ročník Slovesnej jari, ktorá sa bude konať od 27. marca (Jarné knihobranie v Bratislave) do 7. júna (Veniec víťazov, prehliadka víťazov celoslovenských recitačných súťaží v Martine), s hlavnými programami v Martine 23. - 26. apríla a následne aj v niektorých domoch MS po celom Slovensku.

Označené v

Predseda Matice slovenskej Marián Tkáč sa 3. apríla 2013 stretol s novým predsedom správnej rady Ústavu pamäti národa Andrejom Krajňákom. Obe inštitúcie spája uchovávanie pamätí národa. Matica slovenská vníma túto svoju úlohu veľmi zodpovedne, uvedomuje si, že musí byť strážkyňou budovania vlastenectva mladých ľudí a má rozvíjať tie najlepšie duchovné a národné tradície.

Označené v

Zástupcovia troch určujúcich slovenských krajanských enkláv z Argentíny, konkrétne z Buenos Aires, mesta Berisso a severoargentínskej provincie Chaco navštívili začiatkom marca Slovenskú republiku. Ich cesta viedla aj cez mesto Martin, kde si mohli prezrieť Národný cintorín, Etnografické múzeum, Dom Jozefa Cígera Hronského a II. budovu Matice slovenskej. V histórii samostatného štátu to bola vôbec prvá návšteva zástupcov potomkov argentínskych Slovákov.

Označené v

VÝTVARNÉ SPEKTRUM“, pod týmto názvom návštevníci Matičného domu na Divadelnej ulici č.23, môžu vidieť práce výtvarníkov, ktorí sa zapojili do 50.-teho ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnej umeleckej a výtvarnej tvorby. Výstavu umeleckých diel regionálneho kola pripravilo TKS v Martine v spolupráci s Maticou slovenskou.

pondelok, 18 marec 2013 00:00

Výsledky: Súťaž s Maticou slovenskou

Milí priatelia, opäť sa môžete zapojiť do nami zorganizovanej súťaže. Tentoraz sú pre vás pripravené opäť lákavé ceny, mimo iné tričká, či kniha Kauza Štefánik (legendy, fakty a otázniky okolo vzniku Česko-Slovenskej republiky).

štvrtok, 28 február 2013 23:30

Matica slovenská v národných dejinách

V roku 2013 si široká kultúrna verejnosť pripomína 150. výročie založenia Matice slovenskej a 1 150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy, na naše územie. Obidve udalosti a ich výročia na seba historicky i svojou tradíciou priamo nadväzujú a predstavujú nadčasovú inšpiráciu pre náš kultúrny a duchovný život.

Označené v

V tomto roku si pripomíname významné 150. výročie založenia Matice slovenskej a 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Aké podujatia a aktivity pripravila pre svojich priaznivcov, matičiarov, Slovákov, naša najstaršia ustanovizeň?

Označené v

V roku 2013 si naša široká kultúrna verejnosť pripomenie 150. výročie založenia Matice slovenskej a 1150. výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie. Obidve udalosti a ich výročia na seba historicky i svojou tradíciou priamo nadväzujú a predstavujú nadčasovú inšpiráciu pre náš kultúrny a duchovný život.

Označené v
utorok, 05 február 2013 10:03

Predstavujeme sa: Archív Matice slovenskej

Archív je špecializovaným verejným archívom a ústredným odborným pracoviskom na zachovanie kultúrneho dedičstva a histórie Matice slovenskej. Preberá a získava písomné, fotografické, multimediálne, prípadne múzejné a galerijné dokumenty z organizačných jednotiek Matice slovenskej a od osobností národného a verejného života doma a v zahraničí. Tieto dokumenty eviduje, ochraňuje, odborne spracováva a sprístupňuje verejnosti.

Označené v
Strana 9 z 11