Zobrazenie položiek podľa značky: Neografia

Dejiny polygrafie v Martine sa začali písať pred okrúhlymi 150 rokmi. Pripomenuli si to účastníci kolokvia, ktoré zorganizovala Matica slovenská s tlačiarňou NEOGRAFIA v utorok 26. novembra v historickej prvej budove MS (dnes Literárne múzeum SNK) v Martine. Na podujatí sa strelo do sto účastníkov, nejako spojených s „čierny remeslom“, ako sa tlačiarenstvo ľudovo nazýva.

streda, 20 apríl 2016 18:00

Neografia má záujem o vyučených polygrafov

K významným strategickým prioritám vo výchove a odbornom vzdelávaní budúcich polygrafov patrí v SOŠ obchodu a služieb schopnosť absolventov uplatniť sa na trhu práce hneď po skončení stredoškolského štúdia.

Prebiehajúca reforma odborného vzdelávania a prípravy prináša možnosť aktívnejšieho zapojenia sa zamestnávateľov do procesu teoretickej a praktickej výučby v stredných odborných školách. Aj v súvislosti s touto skutočnosťou sa na pôde Neografie, a.s. uskutočnilo pracovné stretnutie medzi vedením spoločnosti a zástupcami Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine.