Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: SOŠ obchodu a služieb

streda, 15 október 2014 00:00

Pedagóg SOŠ obchodu a služieb vydal učebnicu

V týchto dňoch vydalo Slovenské pedagogické nakladateľstvo v Bratislave publikáciu učiteľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine PhDr. Petra Huľu, PhD. s názvom „Hotelový a gastronomický manažment – praktické cvičenia 1“. Publikácia je určená žiakom stredných hotelových škôl a stredných odborných škôl zameraných na pohostinské a hotelové služby.

Mgr. Jana Karkušová pracuje v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine ako vedúca strediska odbornej praxe. Už od začiatku pôsobenia vo funkcii majstra odborného výcviku pripravovala žiakov na barmanské súťaže. Jedného dňa nabrala odvahu aj ona a v roku 2011 sa po prvýkrát zúčastnila barmanskej súťaže v Bratislave na „Hubert cup“. Tu sa začala rozbiehať jej úspešná dráha v miešaní nápojov. Po prvých úspechoch pokračovala a úspešne sa zúčastňovala ďalších súťaží.

Prebiehajúca reforma odborného vzdelávania a prípravy prináša možnosť aktívnejšieho zapojenia sa zamestnávateľov do procesu teoretickej a praktickej výučby v stredných odborných školách. Aj v súvislosti s touto skutočnosťou sa na pôde Neografie, a.s. uskutočnilo pracovné stretnutie medzi vedením spoločnosti a zástupcami Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine.

štvrtok, 25 september 2014 00:00

Barmanská juniorská súťaž MONIN CUP 2014

Dňa 19. septembra 2014 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine uskutočnil 2. ročník barmanskej súťaže pod názvom "MONIN CUP 2014". Súťaž sa konala pod záštitou Slovenskej barmanskej asociácie. Hlavným sponzorom bola spoločnosť Rudolf Jelínek Slovakia s.r.o.

Stredoškolská učiteľka Ing. Eva Žbirková zorganizovala dňa 22. septembra 2014 pre študentov strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine besedu so známym cyklistom ultramaratóncom Marekom Harčarikom, rodákom z Trstenej.

Dňa 12. septembra 2014 sa učitelia odborných predmetov spolu s riaditeľkou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine Ing. Slavomírou Guráňovou zúčastnili 1. ročníka kultúrno - gastronomického podujatia s názvom „Martinský festival vína“, ktorý organizačne zabezpečil manažment hotela Turiec.

Zelený objektív je súťaž pre mladých fotografov na tému les. Organizátori súťaže – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Združenie lesníčiek a Združenie zamestnávateľov Lesného hospodárstva na Slovensku, sa prostredníctvom tejto aktivity snažia v rámci svojich možností podporiť mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Ponúkajú im možnosť predviesť svoj talent, dobré oko, zručnosť i estetické cítenie, porovnať svoje nadanie s rovesníkmi a verejne sa prezentovať na výstave.

Veľkonočné zvyky a tradície na Strednej odbornej škole obchodu a služieb  pripomenuli v tomto školskom roku žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. V rámci povinných aktivít z odborného predmetu Hotelový a gastronomický manažment zorganizovali pre svojich spolužiakov a učiteľov kultúrno-gastronomické podujatie, na ktorom prezentovali viacero tradičných pokrmov, ktoré sa v minulosti vo veľkonočnom čase pripravovali a konzumovali v regióne Turiec.

Učitelia odborných predmetov pre gastronomické študijné a učebné odbory podnikli ďalšie kroky k inovatívnemu vzdelávaniu. Od začiatku školského roka pripravujú školskú odbornú konferenciu s názvom „Súčasné trendy v gastronómii a v cestovnom ruchu“, na ktorej sa budú môcť žiaci vzájomne obohacovať najnovšími vedeckými i pragmatickými poznatkami z oblastí súvisiacimi s ich študovanými odbormi. Konferencia bude mať 6 sekcií, ktoré odborne povedú Bc. Humená, Mgr. Vaňová, Mgr. Brezániová, Mgr. Vlasová, Mgr. Pavlík, Ing. Žbirková a PhDr. Huľo, PhD.

18. novembra 2013 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine uskutočnila prezentácia španielskej kuchyne. Pod vedením predsedkyne predmetovej komisie za gastronomické predmety a cestovný ruch Ing. Žbirkovej a Mgr. Vaňovej žiaci nadstavbového štúdia 2. ročníka v rámci predmetu "Regionálna gastronómia", žiakom školy priblížili chutné jedlá z tejto chutnej gurmánskej kuchyne.

Strana 11 z 12