Dňa 12. septembra 2014 sa učitelia odborných predmetov spolu s riaditeľkou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine Ing. Slavomírou Guráňovou zúčastnili 1. ročníka kultúrno - gastronomického podujatia s názvom „Martinský festival vína“, ktorý organizačne zabezpečil manažment hotela Turiec.

Zelený objektív je súťaž pre mladých fotografov na tému les. Organizátori súťaže – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen, Združenie lesníčiek a Združenie zamestnávateľov Lesného hospodárstva na Slovensku, sa prostredníctvom tejto aktivity snažia v rámci svojich možností podporiť mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Ponúkajú im možnosť predviesť svoj talent, dobré oko, zručnosť i estetické cítenie, porovnať svoje nadanie s rovesníkmi a verejne sa prezentovať na výstave.

Veľkonočné zvyky a tradície na Strednej odbornej škole obchodu a služieb  pripomenuli v tomto školskom roku žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia. V rámci povinných aktivít z odborného predmetu Hotelový a gastronomický manažment zorganizovali pre svojich spolužiakov a učiteľov kultúrno-gastronomické podujatie, na ktorom prezentovali viacero tradičných pokrmov, ktoré sa v minulosti vo veľkonočnom čase pripravovali a konzumovali v regióne Turiec.

Učitelia odborných predmetov pre gastronomické študijné a učebné odbory podnikli ďalšie kroky k inovatívnemu vzdelávaniu. Od začiatku školského roka pripravujú školskú odbornú konferenciu s názvom „Súčasné trendy v gastronómii a v cestovnom ruchu“, na ktorej sa budú môcť žiaci vzájomne obohacovať najnovšími vedeckými i pragmatickými poznatkami z oblastí súvisiacimi s ich študovanými odbormi. Konferencia bude mať 6 sekcií, ktoré odborne povedú Bc. Humená, Mgr. Vaňová, Mgr. Brezániová, Mgr. Vlasová, Mgr. Pavlík, Ing. Žbirková a PhDr. Huľo, PhD.

18. novembra 2013 sa v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine uskutočnila prezentácia španielskej kuchyne. Pod vedením predsedkyne predmetovej komisie za gastronomické predmety a cestovný ruch Ing. Žbirkovej a Mgr. Vaňovej žiaci nadstavbového štúdia 2. ročníka v rámci predmetu "Regionálna gastronómia", žiakom školy priblížili chutné jedlá z tejto chutnej gurmánskej kuchyne.

15.-16. júna 2013 sa stretlo v Múzeu slovenskej dediny v Martine množstvo folklórnych súborov. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý program s vystúpeniami, remeselníci, podkúvanie koní i škola plieskania bičom. Počas slnečných dní sme mohli vidieť aj domácich inštrumentalistov alebo žiakov SOŠ obchodu a služieb, ktorí si pripravili vystúpenie pod názvom „Tradičná turčianska svadba“.

Strana 11 z 11

Doprava v regióne