V zamestnancoch školy ešte nestihli doznieť euforické dojmy zo slávnostného rautu pri príležitosti MDŽ a už mali možnosť získať ďalšie, tentokrát na bankete v rómskom štýle, ktorý ku Dňu učiteľov organizačne zabezpečili žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia.

Keď som v utorok 8. marca 2016 prišla domov z práce mala som veľmi príjemné pocity. Pýtala som sa sama seba. Čo mi tak pohladilo dušu? Prečo mi nevadí, že som z práce prišla až večer? Existujú v našich životoch malé veci, ktoré spôsobujú radosť a príjemné pocity? Odpovede som našla pri šálke kávy a rekapitulácii pracovného dňa.

Dňa 5. marca 2016 sa žiaci hotelovej akadémie Tomáš Janík a Daniel Kováč zúčastnili barmanskej súťaže v Krakowe, v druhom najväčšom meste Poľskej republiky.

Študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine sa zúčastnili 7. ročníka najväčšieho veľtrhu práce na Slovensku, ktorý organizuje spoločnosť Profesia, jednotka
v oblasti online recruitmentu.

Aj tento školský rok sa študenti SOŠ obchodu a služieb zapojili do projektu REALITNÝ VODIČÁK realizovaný agentúrouMGM & partners s.r.o. Prednáška spolu s prezentáciou sa uskutočnila v priestoroch našej školy dňa 16. 02. 2016. Zúčastnilo sa jej 35 študentov odboru Informačné technológie a informačné služby v obchodeHotelovej akadémie.

piatok, 26 február 2016 20:28

Žiaci ukázali, čo vedia...

Aj v tomto školskom roku, v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý každoročne organizuje Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine pod názvom „Ukážme, čo vieme“, žiaci 5. ročníka študijného odboru hotelová akadémia milo prekvapili. Vo svojom exhibičnom vystúpení určenom žiakom základných škôl preukázali bohaté praktické zručnosti a znalosti z oblasti zážitkovej gastronómie.

utorok, 23 február 2016 01:23

Medzinárodná súťaž SWEET CUP 2016

Medzinárodná súťaž mladých talentov  Sweet cup 2016 sa konala 12. februára  v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Prešov  pod záštitou Prešovského klubu kuchárov a cukrárov. Súťaž mala medzinárodnú účasť, okrem škôl z rôznych kútov Slovenska sa predviedli žiaci z Ukrajiny či Poľska.

V dňoch od 31. 1. 2016 do 13.2.2016 sa  žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine študujúci v odbore hotelová akadémia, v rámci programu Erazmus+ účastnia mobility za účelom rozšírenia svojich odborných kompetencií v poľskom historickom meste Lodž. Odbornú stáž vykonávajú v hoteli Grand a v odbornej škole „Gastronomik - Zespól Szkól Gastronomicznych“.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine v spolupráci so spoločnosťou Ecco Slovakia a. s. zorganizovali 2. februára stretnutie, na ktorom predstavili systém duálneho vzdelávania podporovaný niektorými spoločnosťami a školami z regiónu Turiec.

Dňa 20. januára 2016 privítala riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Slavomíra Guráňová zástupkyňu Slovensko - nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a koordinátorku projektu „Duálne vzdelávanie pre obuvnícke povolania Dual Pro Shoes“ Katarínu Pauerovú a zástupcov z firmy ECCO Slovakia, a.s. Petra Milana, riaditeľa pre ľudské zdroje a Yvetu Brckovú, manažérku projektu. Na rokovaní bola prítomná aj vedúca SOP Mária Calíková.

Strana 5 z 11

Doprava v regióne