Dňa 5. januára 2016 sa odborní učitelia Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine zúčastnili odborného podujatia - jubilejného priateľského stretnutia s „Martinskou iniciatívou za kvalitné školské stravovanie“, ktoré sa konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Martine. Jeho účastníci mali možnosť vypočuť si hodnotné  prednášky na rôzne témy súvisiace so zdravým stravovaním.

Žiaci I. ročníka študijného odboru hotelová akadémia pod vedením Bc. Soni Humenej a Dr. Petra Huľu zorganizovali dňa 16.12.2015 predvianočné posedenie, na ktoré pozvali vzácneho hosťa – etnologičku a folkloristku Mgr. Evu Dutkovú z Belej-Dulíc, vedenie školy a ostatných pedagogických pracovníkov. Cieľom stretnutia bolo vzájomne si pripomenúť tradičné zvyky súvisiace s prípravou a prežívaním vianočných sviatkov.

pondelok, 14 december 2015 20:49

Jesenná víla v podobe sladkej torty

Klub cukrárov Slovenského zväzu cukrárov a kuchárov organizoval dňa 9.12.2015 súťaž GASTRONOMICKÁ JESEŇ - TOP CUKRÁR  2015, ktorá bola súčasťou IV. ročníka Žilinskej gastronomickej jesene.

V piatok 11. decembra 2015 sa uskutočnil na Stredisku odbornej praxe polygrafickom krst školského kalendára na rok 2016, ktorý zorganizovala vedúca  strediska  Bc. Emília Králová v spolupráci s majstrami odborného výcviku. Túto zaujímavú aktivitu uvítala aj Ing. Slavomíra Guráňová riaditeľka SOŠ obchodu a služieb s nadšením.

Dňa 25.11.2015 sa v priestoroch školskej jedálne SOŠ obchodu a služieb v Martine uskutočnilo druhé kolo baristickej súťaže pod názvom „ SLOVAK BARISTA CUP junior 2015.“ Organizátorom súťaže bola Slovenská barmanská asociácia SkBA v spolupráci s hlavným odborným garantom Academy of Coffee s.r.o. pánom Oldřichom Holišom. Hlavným organizátorom bolo stredisko odbornej praxe čašnícke pri SOŠ obchodu a služieb v Martine.

Študenti SOŠ obchodu a služieb v Martine navštívili z prostredia informatiky významný "stroj". Bolo to len nedávno, keď sa dňa 15. septembra 2015 naplno rozbehol jeden z najvýkonnejších superpočítačov v strednej Európe – Salomon.

Dve žiačky Hotelovej akadémie v Martine, Dominika Benčíková (3. HA) a Lenka Kubovová (2. HA), zažili vďaka projektu Erasmus+ neopakovateľný zážitok v Taliansku – dvojtýždňovú odbornú prax.

Pri stretnutiach majstrov odbornej výchovy s rodičmi našich žiakov sa často stretávame s požiadavkou rodičov i samotných žiakov organizovať mimoškolské podujatia. Súčasťou vzdelávania a výchovy sú poznávacie exkurzie. Naši majstri odbornej výchovy spolu so žiakmi na začiatku školského roka dávajú podnety, na ktoré zaujímavé miesta a výstavy by sme mohli vycestovať.

V dňoch 11. – 13. novembra 2015 sa v Prešove konal 23. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže Eurocup, ktorá oproti predošlým ročníkom bola rozšírená o súťaž baristov s názvom Slovak barista Cup Junior.

Aj v tomto školskom roku zaznamenáva náš kolega PhDr. Peter Huľo, PhD. veľký úspech. Slovenské pedagogické nakladateľstvo mu v októbri vydalo 2. časť publikácie s názvom „Hotelový a gastronomický manažment – praktické cvičenia“.

Strana 6 z 11

Doprava v regióne