Staré príslovie hovorí, že na to, aby sa človek dostal do raja, nepotrebuje zomrieť. Stačí, ak objaví kúsok nášho krásneho malebného Slovenska.

streda, 03 jún 2015 10:42

Maturanti sú pripravení do života

Konečne sa dočkali svojho vysnívaného dňa. V Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Martine, dňa 27. a 28. mája 2015, žiaci študijných odborov hotelová akadémia a čašník, servírka zložili maturitnú skúšku z odborných predmetov.

Študenti SOŠ obchodu a služieb v Martine učebného odboru 3473 H 08 polygraf – knihár si v praxi vyskúšali spôsoby šitia na jednoduché trojité špagáty, dvojíte špagáty /pravé väzy/ na šitie knižného bloku.

Dňa 15. mája 2015 v  jedálni Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine  pripravilo vedenie školy s pedagogickými pracovníkmi rozlúčku pre žiakov končiacich ročníkov vo všetkých študijných odboroch. V jej úvode „hotelák“ Matej Dobroň v mene všetkých spolužiakov poďakoval pedagogickým pracovníkom  za ich odvedenú  prácu a seriózny prístup počas celého štúdia.

Dňa 7. mája 2015 žiaci piateho ročníka študijného odboru hotelová akadémia v Strednej odbornej škole obchodu a služieb vykonávali praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky.

Stredisko odbornej praxe čašnícke v SOŠ obchodu a služieb v Martine sa snaží svojim študentom poskytovať čo najviac možností odborne rásť a vzdelávať sa vo svojej profesii.

V piatok 20. marca 2015 sa v SOŠ obchodu a služieb zmenila odborná učebňa stolovania na skutočný bar, plný kreatívnych miešaných drinkov a nových informácii a zážitkov z oblasti barovej kultúry a mixológie.

Vo štvrtok 12. marca 2015 sa študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine zúčastnili na odbornej exkurzii v Národnej rade SR a boli pozvaní na besedu s pánom poslancom Ing. Jurajom Blanárom.

utorok, 17 marec 2015 00:00

MDŽ s gastronomickými zážitkami

Pri tejto príležitosti žiaci štvrtého ročníka hotelovej akadémie zorganizovali zábavné podujatie s prvkami gastronómie. Podujatie sa uskutočnilo v priestoroch školskej jedálne SOŠ Obchodu a služieb v Martine 6. marca 2015 pod vedením skúsených pedagógov Bc. Soni Humenej, Mgr. Moniky Vaňovej a PhDr. Petra Huľu, PhD. Medzinárodný deň žien je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý sa koná každoročne 8. marca.

pondelok, 23 február 2015 23:18

Medzinárodná súťaž SWEET CUP 2015

SOŠ obchodu a služieb Martin reprezentovala žiačka tretieho ročníka odboru cukrár Barbora Wolfová.

Strana 8 z 11

Doprava v regióne