Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu pri príležitosti 450. výročia narodenia najznámejšieho anglického spisovateľa, dramatika a herca Williama Shakespeara rukopisy slovenského prekladu jeho dvoch najznámejších divadelných hier Rómeo a Júlia a Hamlet z pera slovenského velikána Pavla Országha Hviezdoslava.

Slovenská národná knižnica (SNK) zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu pri príležitosti blížiaceho sa 95. výročia tragickej udalosti, pri ktorej generál Milan Rastislav Štefánik zahynul, časť jeho unikátnej bohatej osobnej knižnice obsahujúcej 710 titulov, ktoré sa zachovali v historických fondoch SNK. Množstvo z týchto diel dostal darom priamo od ich autorov, o čom svedčia podpisy a venovania v jednotlivých knihách.

Slovenská národná knižnica (SNK) zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu pri príležitosti 100. výročia začiatku 1. svetovej vojny fotografie jednej z najvýznamnejších osobností, ktorá v tomto vojnovom konflikte reprezentovala záujmy slovenského a českého národa, generála Milana Rastislava Štefánika. Fotografie zo zbierok Literárneho archívu SNK boli zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív aj pri príležitosti blížiaceho sa 95. výročia tragickej udalosti, pri ktorej generál M. R. Štefánik zahynul.

Slovenská národná knižnica (SNK) prezentovala na pôde hlavného mesta, v Prednáškovej sále Univerzitnej knižnice jedinečnú publikáciu Bardejovský katechizmus z roku 1581 – najstaršia slovenská kniha, ktorú vydala v edícii Pramene k duchovným dejinám Slovenska. Dielo prostredníctvom faksimilnej rekonštrukcie a vedeckých štúdií sprístupnilo v roku 2013 verejnosti historicky najstaršiu knihu na území Slovenska, vydanú v domácej spisovnej reči - slovakizovanej češtine.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a zverejnila na svojej stránke www.dikda.eu pri príležitosti 100. výročia začiatku Prvej svetovej vojny originál básnickej zbierky Pavla Országha Hviezdoslava Krvavé sonety. Rukopis Hviezdoslavovho protestu proti vojne je uchovaný v Literárnom archíve SNK. Jeho zdigitalizovanie a sprístupnenie verejnosti umožnil národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Martin, 31. marca 2014 – Prehliadka Digitalizačného centra vo Vrútkach, ukážky reštaurovania a konzervovania dokumentov či ukážky zdigitalizovaných predmetov z 1. svetovej vojny z projektu Europeana 1914 -1918 sú jednými z aktivít, ktoré pre verejnosť pripravila Slovenská národná knižnica (SNK) v rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý potrvá do soboty 5. apríla.

Zástupcovia Európskej komisie (EK) sa dnes na pôde Slovenskej národnej knižnice (SNK) oboznámili a vysoko ocenili priebeh realizácie národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Prioritou činnosti Slovenskej národnej knižnice (SNK) v roku 2013 bol národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, v rámci ktorého vyčerpala viac ako 2 milióny eur. Celkové čerpanie na realizáciu projektu ku koncu roku 2013 predstavovalo viac než 7 miliónov eur. SNK minulý rok zdigitalizovala takmer 500.000 objektov a k minulého koncu roka bolo celkovo zdigitalizovaných takmer 700.000 objektov. Počas verejného odpočtu SNK za rok 2013 to dnes v Martine povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

nedeľa, 13 apríl 2014 00:00

AMFO 2014

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj tento rok pripravuje súťažnú výstavu AMFO 2014. Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo kultúry SR a z jeho poverenia Národné osvetové centrum. V tomto roku bude 42. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

sobota, 15 február 2014 13:02

SNK prezentovala diela vydané v roku 2013

Slovenská národná knižnica ako najvýznamnejšia kultúrna inštitúcia uchovávajúca knižničné dedičstvo prezentovala tento týždeň v priestoroch SNK v Martine svoje najvýznamnejšie edičné tituly vydané v roku 2013.

Strana 15 z 22