Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

piatok, 01 november 2013 00:00

Eternal Lights

A rapt audience gathered to witness the opening of the latest exhibition at the Literary Museum of the Slovak National Library; ‘Eternal Lights‘ a celebration of Constantin and Methodius‘ arrival to the Slavic people in the 9th century and also the publication of a new translation of the original Foreword to the Bible into the Macedonian language. 

Slovenská národná knižnica spolu s Národnou a univerzitnou knižnicou sv. Klimenta Ochridského v macedónskom Skopje prezentovali v dňoch 27. až 29. októbra 2013 knihu PROGLAS, ktorú SNK vydala tento rok pri príležitosti 1 150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu.

Slovenská národná knižnica (SNK) zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív viaceré pôvodné diela známeho slovenského botanika a etnografa Jozefa Ľudovíta Holubyho, medzi nimi aj knihy slovenských rozprávok či povestí.

piatok, 25 október 2013 00:00

Genealogická konferencia v Martine

Slovenská národná knižnica, Slovenská genealogicko heraldická spoločnosť, Národný biografický ústav a Slovenský národný archív pripravili v priestoroch SNK v Martine konferenciu Tradičné a netradičné pramene a  metódy genealogického biografického a regionálnohistorického výskumu na Slovensku.

Slovenská národná knižnica prostredníctvom Literárneho múzea SNK v rámci jubilejného roku 2013 ako roku 1150. výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, pripravila pre svojich návštevníkov reprezentatívny výstavný projekt Večné svetlá ako poctu písmu, vzdelanosti, kresťanskej a cyrilometodskej tradícii v dejinách Slovenska.

Chcete sa dozvedieť, aké obyčaje, piesne či vinše sprevádzali svadobné obrady našich starých a prastarých rodičov? Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív niekoľko publikácií o slovenskej svadbe, ktoré vyšli v rozmedzí 80-tych rokov 19. storočia až 20-tych rokov 20. storočia. Publikácie dokumentujú tradičnú formu svadby v niektorých regiónoch Slovenska – Lopašov v bývalej Nitrianskej stolici či Jasenová na Orave.

Predsedníčkou Ústrednej knižničnej rady (ÚKR), ktorá je stálym poradným, iniciatívnym a expertným orgánom ministra kultúry v oblasti knižničného systému Slovenskej republiky, knihovníctva a knižníc, sa počas zasadnutia ÚKR stala generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív diela významného slovenského národopisca a zberateľa ľudových krojov, výšiviek a keramiky Pavla Socháňa.

Slovenská národná knižnica v Martine, Občianske združenie Fanfáry, Slovenská sekcia Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY), Občianske združenie KnihoBrána vyhlásili v minulom roku už šiesty ročník čitateľskej ankety pre knižnice Zlatá rybka.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív sériu pôvodných rukopisov jednej z najvýznamnejších slovenských osobností Ľudovíta Štúra, medzi ktorými sa nachádza aj báseň venovaná Adele Ostrolúckej.

Strana 17 z 22