Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív sedem najvýznamnejších diel kodifikátora spisovnej slovenčiny na báze stredoslovenských nárečí a jednej z najvýznamnejších slovenských osobností Ľudovíta Štúra. Ide o pôvodné vydania.

Urnu významného literárneho vedca, kritika, básnika a editora Viliama Marčoka, ktorý zomrel 7. mája 2013 v Bratislave, uložili dnes na Národnom cintoríne v Martine počas pietneho aktu, ktorý spoločne pripravili Slovenská národná knižnica, Literárne múzeum, mesto Martin, Spolok slovenských spisovateľov a Slovenský literárny ústav Matice slovenskej s rodinou zosnulého.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív päť najvýznamnejších diel kodifikátora spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka. Ide o vydania z 18. a 19. storočia.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív päť významných diel humanistu a učenca Jana Amosa Komenského. Ide o vydania zo 17. až 20. storočia.

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice so sídlom v Martine Katarína Krištofová dnes v mene SNK prebrala ocenenie za sprístupnenie pôvodnej historickej Apponyiovskej knižnice v Oponickom kaštieli, ktorý sa nachádza na západnom Slovensku neďaleko Nitry. Ocenenie za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok už po dvadsiaty druhý raz udelila Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a verejnosti sprístupnila na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív osem historických učebníc z 19. storočia. „Ak chcete vedieť, ako sa učili naši predkovia prírodopis, matematiku či fyziku, stačí si na počítači otvoriť jednu z našich zdigitalizovaných učebníc, ktoré sme dnes sprístupnili na našej stránke. Aj takto sa môžeme dozvedieť mnoho hodnotných informácií o živote našich prastarých rodičov“, povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

Svojho Sokrata má aj Slovensko. Je ním Adam František Kollár, významný európsky vzdelanec, dvorný radca cisárovnej Márie Terézie a riaditeľ Dvorskej knižnice vo Viedni. Slovenská národná knižnica a obec Terchová, kde sa Adam František Kollár narodil, pripravili výstavu pri príležitosti 295. výročia jeho narodenia a 230. výročia jeho úmrtia.

Očakáva sa, že v horizonte niekoľkých rokov sa knižnice transformujú veľmi zásadným spôsobom súvisiacim s rozvojom informačných a komunikačných technológií, ktoré od základu menia spôsob, akým ľudia pristupujú k informáciám. Aj toto je jeden zo záverov Svetového knižničného a informačného kongresu 2013, ktorý sa konal koncom augusta v Singapure a na ktorom sa prezentovala aj Slovenská národná knižnica.

Slovenská národná knižnica zdigitalizovala a sprístupnila verejnosti na svojej stránke www.dikda.eu prvý román v slovenčine René mláďenca príhody a skúsenosti z 18. storočia od Jozefa Ignáca Bajzu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Vedeli ste, že dielo katolíckeho kňaza Juraja Fándlyho s názvom Důwerná zmlúwa medzi mňichom a diablom bolo prvým veľkým dielom napísaným v bernolákovskej slovenčine? Slovenská národná knižnica, ktorá má vo svojich depozitoch viacero významných diel Juraja Fándlyho z konca 18. a začiatku 19. storočia, ich zdigitalizovala a sprístupnila verejnosti na svojej stránke www.dikda.eu v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Strana 18 z 22