Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Žilinského samosprávneho kraja pripravilo projekt „Štúrovský odkaz v Turci“.

Na jar roku 1848 sa celou Európou prehnala revolučná smršť, ktorá mala zlikvidovať absolutizmus, poddanstvo, uzákoniť rovnosť pred zákonom a zaistiť slobodu národom. Štúr si veľa od toho pre Slovákov sľuboval – avšak počiatočné úspechy povstania vystriedalo vzápätí sklamanie, smútok a porážka.

Slovenská národná knižnica získala výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii Publikácie za reprezentačnú obrazovo-textovú monografiu Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia.

Približne pred 130 rokmi dokončil Ján Levoslav Bella prvú slovenskú operu – Kováč Wieland. Zahrajte si ju – kompletné zdigitalizované party opery pre jednotlivé typy hudobných nástrojov totiž nájdete na www.dikda.eu.

nedeľa, 26 júl 2015 20:51

Najmenšia a najväčšia kniha v SNK

Je len o máločo väčšia ako dve veľké lentilky dokopy. Čo? Najmenšia kniha vo fondoch Slovenskej národnej knižnice.

Už o pár dní uplynie 170 rokov odo dňa, kedy vyšlo prvé číslo Slovenskích národních novín, prvých novín písaných v slovenčine. Tri dlhé roky prešli, kým ich maďarská vláda povolila Ľudovítovi Štúrovi vydávať.

Byť registrovaným čitateľom Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa oplatí. Okrem vlastných 416 elektronických kníh majú čitatelia prístup ku ďalším 3 600 knihám prostredníctvom databáz EBSCO.

Zástupcovia ministerstiev, patentových a známkových úradov a knižníc z 23 európskych krajín sa v španielskom Alicante učili pracovať s databázou osirelých diel, ktorú krajiny Európskej únie postupne vytvárajú od októbra 2014.

Sochy, obrazy, námestia, ulice, nábrežia, parky – to sú bežné „veci“, ktoré nesú názov či podobu Ľudovíta Štúra a ich navštívením vám letné prázdniny ubehnú ako voda. A to doslova, pokiaľ sa vydáte po jeho stopách až do nemeckého mesta Halle.

Vedecká konferencia, ceny za najlepší novinový článok, akademická debata, pietna spomienka i beh zdravia – taký je scenár XI. ročníka Dní Milana Hodžu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. - 28. júna 2015 v Martine, Sučanoch a v Bratislave.

Strana 7 z 22