Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

Sochy, obrazy, námestia, ulice, nábrežia, parky – to sú bežné „veci“, ktoré nesú názov či podobu Ľudovíta Štúra a ich navštívením vám letné prázdniny ubehnú ako voda. A to doslova, pokiaľ sa vydáte po jeho stopách až do nemeckého mesta Halle.

Vedecká konferencia, ceny za najlepší novinový článok, akademická debata, pietna spomienka i beh zdravia – taký je scenár XI. ročníka Dní Milana Hodžu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. - 28. júna 2015 v Martine, Sučanoch a v Bratislave.

Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice Katarína Krištofová bola začiatkom júna zvolená za členku Stáleho výboru Medzinárodnej federácie knižničných asociácií  (IFLA). Tento úspech prišiel doslova pár dní potom, čo bola zvolená do Výkonného výboru Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc (CENL) pre národné knižnice.

Staré príslovie hovorí, že na to, aby sa človek dostal do raja, nepotrebuje zomrieť. Stačí, ak objaví kúsok nášho krásneho malebného Slovenska.

piatok, 05 jún 2015 12:50

Dni verejných knižníc

Slovenská národná knižnica vás pozýva v dňoch 10. a 11. júna 2015 na 2. ročník celoslovenského podujatia Dni verejných knižníc. Nosnými témami podujatia budú spolupráca so samosprávou, podujatie Noc s Andersenom, nové služby a starostlivosť o používateľa v knižnici.

Smútok nad úpadkom slovenského národa, boj za jeho lepšie postavenie, vlastenectvo či láska k prírode. Toto boli hlavné témy, ktorým sa Ľudovít Štúr (28.10.1815-12.1.1856) venoval vo svojich básňach.

Študenti SOŠ obchodu a služieb v Martine učebného odboru 3473 H 08 polygraf – knihár si v praxi vyskúšali spôsoby šitia na jednoduché trojité špagáty, dvojíte špagáty /pravé väzy/ na šitie knižného bloku.

utorok, 19 máj 2015 00:00

Veľký úspech SNK v zahraničí

Generálna riaditeľka SNK bola zvolená za členku Výkonného výboru Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc.

nedeľa, 10 máj 2015 14:20

Krajské kolo Vajanského Martin 2015

Turčianske kultúrne stredisko v Martine  v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK zorganizovalo v posledný aprílový týždeň krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Vajanského Martin 2015 (61. ročník Hviezdoslavovho Kubína).

Obrazovo – textová monografia Inkunábuly  – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia, priniesla Slovenskej národnej knižnici (SNK) diplom za grafickú úpravu a vydavateľský počin v rámci súťaže Najkrajšia kniha Slovenska 2014.

Strana 8 z 22