Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Slovenská národná knižnica

pondelok, 27 apríl 2015 00:00

AMFO 2015 pozná svojich regionálnych víťazov

Slovenská národná knižnica opäť po roku vo svojich priestoroch hostí úspešnú výstavu AMFO s dlhoročnou históriou. Slávnostná vernisáž 43. ročníka regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby sa konala uplynulý týždeň vo výstavných priestoroch SNK.

Slovenská národná knižnica v spolupráci s Universal Decimal Classification Consortium (UDCC) v Haagu pripravuje zverejnenie aktuálnej verzie Medzinárodného desatinného triedenia (MDT).

Učiteľské povolanie nebolo v Rakúsko-uhorskej monarchii až také finančne lákavé. Aj napriek tomu sa Ľudovít Štúr vydal touto cestou. Okolo roku 1830 dostávali učitelia napríklad okrem ročného platu 25 zlatých odmenu aj v naturáliách v podobe piva a pšenice.

V rámci Roka Ľudovíta Štúra sprístupnila Slovenská národná knižnica vo svojich priestoroch výstavu Jar slovenského národa. Návštevník sa oboznámi so životom a dielom nášho národovca Ľudovíta Štúra.

Jeho stotisícová zbierka obsahuje notové záznamy, rytiny, traktáty, magnetofónové pásky i vzácne tlače.

Jeho prvé kroky v spoločnosti Kataríny Krištofovej, generálnej riaditeľky SNK, viedli do univerzálnej študovne.

pondelok, 23 február 2015 23:12

Pozvánka: Bábky a ich knižní kamaráti

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice pozýva všetkých, ktorí sa radi vrátia do svojich detských liet na unikátnu výstavu bábok a scenografík.

Ruku na srdce – koľkí z nás by si vydýchli, keby sme v slovenčine používali len  jedno „i“ a nie aj „y“?  Nikoho by netrápili vybrané slová, nominatív množného čísla, mi/my, oni/ony, psy ani psi, vtáci ani vtáky. A tak sme boli blízko....stačilo ponechať v platnosti kodifikáciu spisovného jazyka Ľudovíta Štúra z roku 1848.

nedeľa, 15 február 2015 20:33

Pozvánka: AMFO 2015

Amatérski fotografi budú prezentovať svoje práce v ďalšom ročníku súťaže AMFO 2015. AMFO je najstaršou a najprestížnejšou celoštátnou súťažou v oblasti amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku.

nedeľa, 01 február 2015 22:27

Štúr študoval indický jazyk i hebrejčinu

Viete, že Ľudovít Štúr ovládal okrem slovenčiny 10 ďalších jazykov? Že ho spolužiak na nižšom gymnáziu liečil vínnou kúrou, keď ochorel? Prelistujte si  písanku 14-ročného Ľudovíta a pozrite si, ako si precvičoval krasopis. Depozity Slovenskej národnej knižnice (SNK) ukrývajú bohatý osobný archív tohto politika, historika, jazykovedca a kodifikátora spisovnej slovenčiny. V rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) ponúka SNK viaceré z týchto historicky hodnotných dokumentov v digitálnej podobe.

Strana 9 z 22