Vo štvrtok 24. 6. 2015 Turčiansku galériu navštívila  skupina umelcov a vzácnych hostí z Bieloruska, ktorú viedol veľvyslanec a diplomat Marián Servátka. Na pôde galérie ich privítala Zuzana Kmeťová, riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu ŽSK, Stanislav Thomka, poslanec MsZ Martin a predseda komisie kultúry a Ľubomír Kraľovanský, riaditeľ TG.

Stalo sa už tradíciou, že Turčianska galéria v čase letných prázdnin pripravuje okrem programov a výstav pre dospelých aj programy určené výlučne pre deti na prázdninách.

pondelok, 22 jún 2015 23:17

Ľudo Lettrich – Príbehy fotografie

V Turčianskej galérii v Martine si môžete do 2. augusta pozrieť výstavu venovanú celoživotnému dielu Ľudovíta Lettricha.

pondelok, 15 jún 2015 00:00

Paríž vyznal poctu Galandovi

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja začala v tomto roku realizovať dlhodobý projekt Slovenský svet vizuálneho umenia (SSVUM).

Sála Turčianskej galérie praskala vo švíkoch, rodina, spolužiaci aj priatelia Zorky si zo zatajeným dychom od prvej minúty vychutnávali slávnostný okamih absolventského koncertu.

Dňa 16. mája 2015 sa uskutoční už 11. ročník podujatia s názvom Noc múzeí a galérií. Jedná sa o celoeurópske podujatie, ktoré má za úlohu prezentovať verejnosti kultúrne dedičstvo s cieľom šíriť informácie o kultúrnej rozmanitosti európskych krajín a vyzdvihovať dôležitosť jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene.

Už 15 rokov fungujú v Turčianskej galérii detské tvorivé dielne známe pod názvom Deň Kocúra. Pre deti z radov širokej verejnosti sú v ateliéri Kocúra vyhradené stredajšie popoludnia.

Už od začiatku roka Turčianska galéria pravidelne raz mesačne organizuje tvorivé dielne s príznačným názvom Čmároholik. Sú určené všetkým tým, ktorí ani v dospelom veku nestratili záujem o maľovanie.

Uplynulý týždeň privítala Turčianska galéria svojich návštevníkov na vernisáži výstav - Vojtech Stašík: Storočnica všestranného umelca a Umelecká beseda slovenská 1990 - 2015.

utorok, 17 marec 2015 00:00

To najlepšie z Kocúra...

Taký je názov výstavy detských prác, ktorú môžete v týchto dňoch navštíviť v priestoroch výstavnej siene pre mladých v Turčianskej galérií.

Strana 9 z 17

Doprava v regióne