Priaznivci vizuálneho umenia a literatúry sa vo štvrtok podvečer v komornej atmosfére stretli v Turčianskej galérii na klubovej akcii Face to face s podtitulom Ten krásny a krutý svet.

Základom spoločných diel oboch umelcov sú reprodukcie fotografií Jindřicha Štreita, ktorý sa už viac desaťročí pokúša zachytávať objektívom fotografického aparátu život obyčajných ľudí.

Dovoľujeme si vás pozvať na skupinovú výstavu troch autoriek: Boženy Brezinovej (1956), Evy Péč-Brezinovej (1979) a Jany Brezinovej (1982) Kontinuum, ktorá bude inštalovaná vo výstavných priestoroch Turčianskej galérie v Martine v období:  5.2.2015.- 15.3.2015.

V polovici decembra sa obdivovatelia umenia stretli v Turčianskej galérii na vernisáži výstavy Obrazy, realizovanej pri príležitosti životného jubilea turčianskeho maliara Petra Šaba. Slávnostný program vernisáže hudobne doprevádzal Ľubo Šamo so svojou vlastnou tvorbou.

Tvorba Petra Šaba reflektuje osobnostný rozsah, šírku i hĺbku záujmov autora. Pod pojmom záujmu tu myslíme hlboké, bytostné zahĺbenie do okruhov umeleckých problémov, ktoré súvisia s jeho vzdelaním, tvorivým názorom, životnou filozofiou, túžbou po kráse, dokonalosti a harmónii, ale najmä po potrebe komunikácie, odovzdania posolstva – umeleckého, osobného, ľudského – širokému okruhu ľudí, ochotných a schopných toto jeho posolstvo vnímať, dešifrovať a prijať.

nedeľa, 30 november 2014 21:23

FACE TO FACE – Očami jem krásu

Ďalší tohtoročný diskusný večer s umelcami pod hlavičkou projektu FACE TO FACE s názvom Očami jem krásu bude venovaný literatúre a vizuálnemu umeniu. Literárne pásmo o živote a diele Genadija Ajgiho - " výnimočného básnika súčasnej ruskej avandgardy", blízkeho priateľa Borisa Pasternaka v posledných rokoch jeho života. Jeho poézia bola spočiatku príbuzná jeho tvorbe, rokmi sa však postupne prepracoval k úplnému minimalizmu. Krátke verše, vybrúsené až na samú podstatu, jedinečným spôsobom zachytávajú podstatné veci nášho života.

štvrtok, 20 november 2014 21:55

Rudolf Sikora: Foto (ne)odchádzanie

Foto(ne)odchádzanie predstavuje výber z tvorby Rudolfa Sikoru s dôrazom na permanentnú prítomnosť fotografie v nej. Názov parafrázuje obsiahlu výstavu v Galérii umenia v Nových Zámkoch (2011), ktorú nazval: Fotoodchádzanie a v danej chvíli sa vo svojej práci skutočne vzdialil od fotografie...

pondelok, 17 november 2014 22:28

Olinka Lajčiaková: Jablká a krajina

Mojou jedinou ambíciou je, aby pri pohľade na moje obrazy  mali ľudia príjemný povznášajúci pocit. Taký, aký ja sama pri tvorbe mám.“ „Ďakujem za možnosť vystavovať v galérii môjho rodného mesta.“ Aj s týmito slovami otvorila Olinka Lajčiaková svoju jesennú výstavu s príznačným názvom Jablká a krajina v Turčianskej galérii minulý štvrtok.

Cieľom otvorenej výzvy je v rámci Turčianskej galérie podporiť prezentáciu mladého súčasného turčianskeho umenia, a to nielen vizuálneho, ale aj s presahom do iných foriem. Chceme poskytnúť priestor najmä začínajúcim kurátorom a umelcom. Tí, ktorí pošlú kvalitný a nápaditý projekt, si budú môcť na vlastnej koži vyskúšať, ako sa robí výstava.

S kulminujúcou jeseňou prichádza do Turčianskej galérie farebne vibrujúca výstava  obrazov Olinky Lajčiakovej  "Jablká a krajina".  Rodáčka z Martina, ktorá žije a tvorí v Bratislave a v Edinburghu,  je  bývalou žiačkou akademickej maliarky Oľgy Krýslovej, ktorá výrazne ovplyvnila jej výtvarne začiatky a pohľad na umenie. Kolekcia obrazovJablká,  je o štruktúre, tvare a intenzívnej  farbe, bez ambície reálneho stvárnenia ústredného motívu. Vibrujúco rozohraná téma  gigantického jablka na geometrickom pozadí rozhodne nenudí.  V spolupráci s maliarom a galeristom Mirom Gábrišom  bola “kolekcia  jabĺk“ úspešne prezentovaná v  sólových výstavách „Gallery Rent Art“  na Slovensku a v Čechách.

Strana 10 z 17

Doprava v regióne