pondelok, 28 január 2013 00:00

SNK: generálna riaditeľka Katarína Krištofová podala žalobu na bývalého riaditeľa Dušana Katuščáka

Ohodnotiť túto položku
(6 hlasov)
SNK: generálna riaditeľka Katarína Krištofová podala žalobu na bývalého riaditeľa Dušana Katuščáka SNK: generálna riaditeľka Katarína Krištofová podala žalobu na bývalého riaditeľa Dušana Katuščáka

25. januára 2013 - Generálna riaditeľka Slovenskej národnej knižnice (SNK) Katarína Krištofová podala na Okresný súd v Martine žalobu na bývalého generálneho riaditeľa SNK Dušana Katuščáka za zverejňovanie a šírenie vymyslených, lživých, nedôstojných a urážlivých tvrdení na jej adresu, čím zasiahol do jej práv na ochranu osobnosti.

Podľa Občianskeho zákonníka fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Občiansky zákonník rovnako chráni občana proti rozširovaniu nepravdivých alebo znižujúcich tvrdení bez rozdielu, či k takýmto tvrdeniam došlo písomne, verbálne, tlačou, rozhlasom, televíziou a podobne. Bývalý generálny riaditeľ SNK Dušan Katuščák zverejnil v priebehu roku 2012 na svojom blogu niekoľko článkov obsahujúcich nepravdivé a zavádzajúce informácie. V decembri 2012 rozposlal hromadný mail na okolo 180 mailových adries, v ktorom odkazuje na tieto články.


Sloboda prejavu, vrátane slobody prednášať kritiku sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné, avšak aj limitované. Kritika nesmie byť podávaná za účelom zosmiešňovania, ohovárania, škandalizácie alebo urážky určitej fyzickej osoby. Čo sa týka stretu práva na ochranu osobnosti a práva na slobodu prejavu, dôležité je poukázať predovšetkým na to, že informácie podané a zverejnené odporcom nie sú pravdivé, a preto v tomto prípade právo na ochranu osobnosti musí prevážiť nad právom na slobodu prejavu“, píše sa v žalobe.


Generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová požiadala súd o vydanie predbežného opatrenia, ktorým by súd uložil Dušanovi Katuščákovi povinnosť zdržať sa neoprávnených zásahov do jej osobnostných práv zverejňovaním nepravdivých a osočujúcich výrokov o jej osobe a práci. Okrem odstránenia blogov a ospravedlnenia, generálna riaditeľka žiada aj peňažnú náhradu vo výške 33.000 eur.

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn