streda, 13 február 2013 00:00

SNK: projekt digitalizácie napreduje rýchlym tempom podľa očakávaní

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
SNK: projekt digitalizácie napreduje rýchlym tempom podľa očakávaní SNK: projekt digitalizácie napreduje rýchlym tempom podľa očakávaní

Národný projekt Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) napreduje rýchlym spôsobom a podľa očakávaní. Projekt sa realizuje na základe zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku zo dňa 7. marca 2012 a jeho rozpočet je naplánovaný na 49,5 milióna eur. Novému vedeniu Slovenskej národnej knižnice (SNK) sa postupne darí odstraňovať následky niekoľkomesačného omeškania projektu spôsobeného bývalým vedením SNK na čele s Dušanom Katuščákom, ktoré celý proces digitalizácie významne zanedbalo.

Bývalé vedenie SNK nastavilo projekt tak, že v ňom nie je definovaný realistický digitalizačný plán, ktorý by sa opieral o skutočné možnosti a potreby národnej knižnice. K dnešnému dňu máme zdigitalizovaných viac ako 40.000 objektov, čo predstavuje približne 10 miliónov strán. Ku dňu nástupu novej generálnej riaditeľky do funkcie bolo zdigitalizovaných len cca 300.000 strán, väčšina z nich pred samotným začiatkom realizácie projektu. Pri prechode na dvojzmennú prevádzku v digitalizačnom pracovisku vo Vrútkach, ktorá by mala nastať už v priebehu najbližších mesiacov, po ukončení rekonštrukcie dátového centra, ktorá sa začala začiatkom februára, sa počet skenovaných strán zdvojnásobí. V súčasnosti digitalizácia prebieha na 13 skeneroch, pričom ďalších 9 ešte plánujeme zakúpiť, čím sa skenovacie kapacity ďalej navýšia“, uviedla hovorkyňa SNK Miriam Štefková.

Digitalizácia priniesla nové pracovné miesta

V rámci organizačnej štruktúry SNK sa na implementácii projektu Digitálna knižnica a digitálny archív v súčasnosti podieľa 67 pracovníkov, z toho 16 sa v projekte angažuje len čiastočne popri výkone svojej bežnej pracovnej náplne (ide o prierezové činnosti ekonomického, technického a administratívneho charakteru, správu majetku, informačné technológie a pod.). Zvyšný počet pracovníkov sa venuje výlučne aktivitám v súvislosti s projektom digitalizácie. Z celkového počtu pracovných miest bolo 45 obsadených novými zamestnancami – najmä pozície operátorov skenerov, zamestnancov určených na čistenie a triedenie dokumentov či pracovníkov pre spracovanie digitálneho obsahu. SNK tak prispela k zvýšeniu zamestnanosti v regióne, a to hlavne u mladých ľudí so stredoškolským vzdelaním. Bývalé vedenie SNK v projekte digitalizácie naplánovalo aj masovú deacidifikáciu, teda odkysľovanie knižničných a archívnych dokumentov.

S masovým odkysľovaním dokumentov sa podľa projektu malo začať v roku 2014, celý proces je však nadefinovaný veľmi vágne a neurčito – v projekte je napríklad uvedená kapacita pracoviska 20 až 60 ton ročne – pričom tak ako pri ostatných aktivitách projektu, neboli zrealizované činnosti, ktoré musia spusteniu takejto aktivity predchádzať“, povedala hovorkyňa SNK. Bývalé vedenie SNK na čele s profesorom Dušanom Katuščákom pritom ani len nezačalo s procesom výberu kníh, ktoré by mali prejsť deacidifikáciou, a rovnako ani nedalo vypracovať relevantnú analýzu, ktorá by potvrdila, či procesom odkysľovania môžu prejsť všetky dokumenty, napríklad aj tie spred roku 1930, na ktoré by tento chemický proces mohol mať až deštrukčné následky.

Podľa odborníkov môže v prípade nesprávneho odhadnutia nastavenia procesu deacidifikácie dôjsť k poškodeniu dokumentov, dokonca sa môžu úplne rozpadnúť. Ošetrené dokumenty je totiž nevyhnutné uskladňovať v štandardných podmienkach, inak bude alkalická rezerva, ktorá sa pri odkysľovaní vytvorí, pôsobiť ako katalyzátor alkalických degradačných reakcií, ktoré sú agresívnejšie ako v kyslom prostredí. Proces rozpadu dokumentov by tak mohol byť dokonca rýchlejší ako ponechanie v existujúcom stave. Dôležité je to aj preto, lebo čiastková rekonštrukcia 3 poschodí depozitu v rámci projektu nie je s procesom deacidifikácie časovo skoordinovaná“, vysvetlila Miriam Štefková. Nové vedenie SNK do konca februára 2013 ukončí podpisom zmluvy 5 verejných obstarávaní, pričom ďalších 9 z celkového plánovaného počtu 17 v súčasnosti už prebieha. Tento počet však nebude konečný, pretože na niekoľko verejných obstarávaní bývalé vedenie zabudlo.

Autor: SNK

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn