streda, 06 marec 2013 00:20

Nezabudnite na povinné označenie psov a mačiek čipom Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Nezabudnite na povinné označenie psov a mačiek čipom Nezabudnite na povinné označenie psov a mačiek čipom

Od 1.11.2011 platí novelizovaný zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a podľa § 19 ods. 9 musia byť nezameniteľné označené psy, mačky, fretky. Po 1.11.2011 musia byť označené všetky zvieratá transpondérom (mikročipom) resp. platným tetovaním (čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011). Zvieratá musia byť označené do 8 týždňov ich veku, pred predajom alebo uvedením na trh. Na zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 sa vzťahuje prechodné obdobie a teda tieto zvieratá musia byť označené do 30. septembra 2013.

Označenie zvieraťa (psa, mačku, fretku) transpondérom (mikročipom) môže vykonať len veterinárny lekár, ktorý má v držbe čítacie zariadenie na odčítavanie transpondérov (mikročipov). Pred každým zavedením transpondéra (mikročipu) je veterinárny lekár povinný skontrolovať funkčnosť transpondéra (mikročipu) a taktiež po vykonaní aplikácie je nutné skontrolovať či daný transpondér (mikročip) je funkčný a dobre zavedený zvieraťu do tela. Tetovanie zvieraťa: (dôležitý dátum tetovania) Čitateľné tetovanie vykonané pred 3.7.2011 je platné a nie je nutné zviera označiť transpondérom (mikročipom).
 
Cestovný pas pre zviera

Pas spoločenských zvierat je od 1. októbra 2004 jediným platným dokladom pri premiestnení psa, mačky alebo fretky mimo územie členského štátu, v ktorom je zviera chované. Pas spoločenského zvieraťa môže vydať len veterinárny lekár, ktorý je na základe žiadosti a splnenia požiadaviek poverený Hlavným veterinárnym lekárom Slovenskej republiky na vydávanie pasov spoločenských zvierat. Údaje o vystavenom pase zadáva do centrálneho registra spoločenských zvierat poverený veterinárny lekár na vystavovanie pasov spoločenských zvierat, ktorý ho vydal.

Daň za psa

Mesto Martin informuje občanov, že výmer pre daň za psa príde v spoločnom rozhodnutí s daňou z nehnuteľnosti v máji 2013. Keďže občania boli zvyknutí platiť daň za psa hneď v prvom mesiaci v roku, mesto Martin upozorňuje na zmenu. Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá bola schválená v NRSR v októbri 2011, priniesla zmeny, ktoré vstúpili do účinnosti 1. decembra 2012. Jednou z nich je aj povinnosť jedného daňového priznania pre daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie automaty, pričom túto daň obec povinne vyrubí jedným rozhodnutím. Pre bežného občana to znamená zásadnú zmenu v tom, že daň za psa už netreba platiť v prvých mesiacoch v roku, ako to bolo doteraz, ale výmer príde každému v spoločnom rozhodnutí s daňou z nehnuteľnosti v máji 2013.


Pozrite si podrobné informácie na: informácie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Autor: Mestská polícia Vrútky

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn