štvrtok, 14 marec 2013 18:00

Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici

Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)
Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici

Životopisné pásmo pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, výstava venovaná autorke rozprávok Božene Němcovej, ukážky reštaurovania historických dokumentov či ukážky digitalizácie v Digitalizačnom centre vo Vrútkach, to všetko pre milovníkov kultúry a kníh pripravila od 18. do 23. marca Slovenská národná knižnica (SNK) pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc.

Týždeň slovenských knižníc nesúci sa v hesle „Knižnice pre všetkých“ otvorí v pondelok ráno generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Nasledovať bude výstava Odkaz na pergamene, ktorá verejnosti predstaví kópie a faksimile najvzácnejších a najvýznamnejších pergamenových dokumentov zo zbierok národnej knižnice. „Cieľom tohto už tradičného podujatia, ktoré vyhlasujú spoločne dve najvýznamnejšie slovenské profesijné knihovnícke združenia Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov, je zviditeľňovanie knižníc ako kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí. SNK na tento rok pripravila bohatý program pre všetky vekové skupiny. Verím, že aj týmto spôsobom verejnosti priblížime celú šírku našich aktivít“, povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

SNK ako najvýznamnejšia slovenská kultúrna inštitúcia

SNK uchovávajúca knižničné dedičstvo počas 14. ročníka Týždňa slovenských knižníc nezabudla ani na deti. Práve pre žiakov základných škôl sú určené špeciálne vyučovacie hodiny „Krista Bendová deťom“ a „Zberatelia a upravovatelia ľudových rozprávok. Čo vieš o Pavlovi Dobšinskom a bratoch Grimmovcoch?“. Súčasťou Týždňa slovenských knižníc bude aj prijatie seniorov u generálnej riaditeľky SNK.

Vstup na všetky podujatia v rámci Týždňa slovenských knižníc je bezplatný

SNK na budúci týždeň pripravila aj Dni otvorených dverí a to priamo v martinskom sídle SNK, v martinskom Literárnom múzeu SNK či ukážky digitalizácie dokumentov v Digitalizačnom centre vo Vrútkach. V rámci Týždňa slovenských knižníc SNK ponúka čitateľom bezplatné medzinárodné medziknižničné výpožičky, odpustenie poplatkov pri registrácii čitateľov, odpustenie sankčných poplatkov a možnosť zakúpenie kníh a pohľadníc z produkcie SNK.

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn