Reklama
štvrtok, 21 marec 2013 13:58

Pozvánka: AMFO 2013 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Pozvánka: AMFO 2013 Pozvánka: AMFO 2013

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK aj tento rok pripravuje súťažnú výstavu AMFO 2013. Vyhlasovateľom je Ministerstvo kultúry SR a z jeho poverenia Národné osvetové centrum. V tomto roku bude 41. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby.

AMFO je najstaršia a rozsahom najväčšia celoštátna súťažná prehliadka, jediná svojho druhu na Slovensku. Hlavným poslaním regionálnej súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej  tvorby v regióne Turca. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem verejnosti o fotografie rôzneho tematického, žánrového zamerania,  formálneho a technického spracovania.

Pre rok 2013 vyhlasuje NOC dve tematické kategórie

1. v rámci Európskeho roka občanov (rok 2013 bol vyhlásený za Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplývajú) vyhlasuje NOC pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku.

2. pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy vyhlasuje NOC pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku. Fotografi z Turca majú možnosť práve tu ukázať svoje práce a nechať ich  zhodnotiť skúseným porotcom, ktorými budú profesionálny fotografi v zložení Vladimír Bača zo Žiliny, Michal Pišný a už tradične aj Michal Lašút z Martina.

INFO: Propozície na stiahnutie

Aktuálny 41. ročník bude  realizovaný v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. Vernisáž výstavy bude 18. 4. 2013 o 16,00 hodine. Záujemcovia o súťaž môžu svoje práce doniesť do 5. 4. 2013 do Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Porotou vybraná kolekcia fotografií postupuje na krajskú súťaž amatérskej fotografie AMFO 2013, ktorá sa uskutoční 3. 7. 2013 o 16,00 h. Miesto konania Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina.

Autor: Mgr. Radoslav Pančík, metodik pre fotografiu, film a vzdelávanie, Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn