štvrtok, 30 november 2017 14:35

Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ul.P.Mudroňa

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ul.P.Mudroňa Rozšírenie parkovacích plôch za ZUŠ na Ul.P.Mudroňa Text a foto: Bruno Horecký

Na základe požiadaviek občanov a poslancov MČ Martin-Stred bol vypracovaný Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ÚHAM) návrh rozšírenia parkovacích plôch pri ZUŠ na Ul.P.Mudroňa a návrh príjazdovej a zásobovacej komunikácie ku školskej jedálni ZŠ.

Parkovacie miesta sa navrhujú realizovať zo zámkovej dlažby v dvoch etapách tak, aby bola zachovaná zeleň čo v najväčšej miere. Prvá etapa rieši príjazdovú komunikáciu a parkovanie v areáli školy (19 parkovacích miest) a druhá etapa rieši veľké parkovisko za areálom školy (50 parkovacích miest).

 

Prvú etapu by MČ Stred chcela urobiť v roku 2018 a druhú etapu v nasledujúcom roku. Potom by mal byť vjazd vozidiel riešený z Ul.P.Mudroňa a výjazd na Ul.Škultétyho. Poslanci MČ Stred chcú spoločne s mestom investovať do tohto územia v strede mesta, aby už nebolo zablatené a pod vodou. Dúfajú, že budúci rok tu budú parkovať pohodlnejšie a kultúrnejšie zamestnanci škôl, rodičia žiakov, obyvatelia a návštevníci centra mesta.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk