sobota, 23 marec 2013 11:17

SNK: zdigitalizované Dobšinského rozprávky si stiahol rekordný počet návštevníkov stránky

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
SNK: zdigitalizované Dobšinského rozprávky si stiahol rekordný počet návštevníkov stránky SNK: zdigitalizované Dobšinského rozprávky si stiahol rekordný počet návštevníkov stránky

Zverejnenie zdigitalizovaných zbierok rozprávok Pavla Dobšinského v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý realizuje Slovenská národná knižnica (SNK), zaznamenalo historický úspech – návštevnosť stránky www.snk.sk resp. www.dikda.sk vzrástla v priebehu jedného dňa o 17 000%.

Po zverejnení informácie o sprístupnení Dobšinského rozprávok stúpla návštevnosť našej stránky o viac ako 17 000%. Okrem používateľov zo Slovenska, ktorí tvorili 87% unikátnych návštevníkov, si rozprávky sťahovali používatelia z USA, Českej republiky, Veľkej Británie, Kanady, Nemecka, Francúzska, Talianska, Belgicka, Nórska, Rakúska, Švajčiarska, Srbska, Poľska, Mexika, Austrálie či dokonca Brazílie. Zaznamenali sme aj návštevu zo Saudskej Arábie a Kolumbie,“ povedala generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. A dodala: „Používatelia na stránku pristupovali zo všetkých typov zariadení - počítače, mobily a tablety. Veľmi nás teší tento úspech.

 

Štyri zbierky Pavla Dobšinského na stiahnutie

Na stránke národnej knižnice sa od piatku 15. marca 2013 nachádzajú štyri zbierky Pavla Dobšinského: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské, 1880; Prostonárodné Slovenské Povesti (Sošit 2.), 1928; Prostonárodné Slovenské Povesti (Sošit 1.), 1919 a Prostonárodnie Slovenské Povesti (Sošit 5.), 1906.

 

Zbierky dostupné na stiahnutie: http://dikda.eu/slovenske-rozpravky-na-stiahnutie/

 

Pravidlá zverejnenia diel z hľadiska autorských práv

16. marca 2013 sme si pripomenuli 185. výročie narodenia najvýznamnejšieho zberateľa slovenskej ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského. Uvedené zbierky rozprávok bolo možné zverejniť online aj z pohľadu autorských práv, pričom v tomto prípade ide o tzv. voľné diela. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Komplexné riešenie sprístupňovania diel, ktoré sú ešte autorskoprávne chránené, bude predmetom rokovaní a dohôd s nositeľmi autorských práv, ich ochrannými organizáciami, ministerstvom kultúry ako príslušným orgánom štátnej správy pre oblasť autorského práva či Národným osvetovým centrom ako realizátorom národného projektu Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra, v rámci ktorého sa budú zdigitalizované diela sprístupňovať.

 

Sprístupňovanie zdigitalizovaných diel bude pokračovať

S postupným sprístupňovaním zdigitalizovaných diel na svojej stránke bude národná knižnica priebežne pokračovať. Milovníkom kníh chystáme aj ďalšie online prekvapenia“, uviedla Katarína Krištofová. SNK zverejnila spomínané zbierky Pavla Dobšinského na svojej stránke v minimálnej kvalite 96 dpi so základným postprocessingom a OCR. „Urobili sme tak z dôvodu obmedzenia veľkosti kvôli komfortu používateľov. Niekoľko desiatok až sto megabajtové súbory v kvalite 400 dpi by neboli veľmi „používateľsky priateľské“. Keďže ide o historické vydania, snažili sme sa ich zverejniť v čo najautentickejšej podobe, t.j. napríklad aj s presvitaním textu, ktorý je spôsobený vlastnosťami papieru, na ktorom sú originálne diela vytlačené. Jedným z cieľov projektu je zachovať digitálnu kópiu reálneho objektu, vrátane mnohých charakteristík fyzických objektov“, vysvetlila generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová. Ide o prvé pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Rozpočet projektu je 49,5 milióna eur.

 

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebook, Instagram, LinkedIn