sobota, 23 marec 2013 11:42

Dopravno-bezpečnostná akcia v Žilinskom kraji

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Dopravno-bezpečnostná akcia v Žilinskom kraji Dopravno-bezpečnostná akcia v Žilinskom kraji

Policajti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vykonali, vo štvrtok 21. marca v čase od 10.00 hod. do 13.00 hod., dopravno-bezpečnostnú akciu, v služobnom obvode Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine, s cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na cestách v Žilinskom kraji, v spolupráci s obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, hasičským a záchranným zborom, inšpektorátom práce, colným úradom a cudzineckou políciou.

Zameraná bola najmä na kontrolu technického stavu motorových vozidiel, meranie nápravových tlakov a celkovej hmotnosti vozidiel, kontrolu dodržiavania predpisov o preprave nebezpečných vecí, kontrolu dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave, kontrolu dodržiavania ustanovených rýchlostí jazdy vozidiel, kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok vodičmi vozidiel, odhaľovanie priestupkov v dynamike cestnej premávky, ktoré sú hlavnými príčinami vážnych dopravných nehôd, zisťovanie trestných činov, pátranie po osobách, odcudzených veciach a motorových vozidlách.

 

Za tri hodiny bolo zistených 21 priestupkov

Počas trojhodinovej akcie policajti skontrolovali 63 motorových vozidiel a zistili 21 priestupkov. Všetky vyriešili v blokovom konaní v celkovej sume 1.570.-€. Najviac priestupkov bolo zistených za prekročenie celkovej hmotnosti vozidla, ďalej za prekročenie ustanovených rýchlostí, ale aj za nedodržanie bezpečnostnej prestávky. Polícia v Žilinskom kraji bude za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v podobných akciách pokračovať.

Autor: ORPZ Žilina

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne