streda, 28 marec 2018 15:02

„MARTINSKÉ AQUACENTRUM“: urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

Ohodnotiť túto položku
(5 hlasov)
„MARTINSKÉ AQUACENTRUM“: urbanisticko-architektonická súťaž návrhov „MARTINSKÉ AQUACENTRUM“: urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

ÚHA mesta Martin vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „MARTINSKÉ AQUACENTRUM“ na komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu v centre mesta.

Mesto Martin ako verejný obstarávateľ, v zastúpení Útvarom hlavného architekta mesta Martin (ďalej aj ÚHAM), vyhlasuje ku dňu 28.03.2018 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „MARTINSKÉ AQUACENTRUM“ na komplexné riešenie športovo-rekreačného areálu v centre mesta ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.

 

Zámer a cieľ súťaže

 

Zámerom mesta Martin je v športovej zóne v CMZ vybudovať celomestský a regionálny športovo-rekreačný plavecký areál s objektom krytej plavárne s adekvátnou športovou a rekreačnou vybavenosťou zodpovedajúcou celoročnej prevádzke a vyhovujúcej pre výcvik plávania, pre tréningy a usporiadanie plaveckých súťaží a vodnopólových zápasov aj na medzinárodnej úrovní v súlade s ÚPN-SÚ Martin v platnom znení. Mesto uvažuje s intenzívnym využitím vybratej lokality, preto sa plánuje asanácia všetkých stavieb, ktoré na riešenom území v súčasnosti nachádzajú. Primárne sa požaduje návrh a výstavba krytej plavárne a riešenie parkovacích objektov (parkovací dom) a plôch.

 

Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanistickej štúdie riešeného územia – areálu v podrobnosti zóny a projektovej dokumentácie Martinského Aquacentra (pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie) bez inžinierskej činnosti, ktorú si Mesto Martin a ÚHA mesta budú vykonávať vo vlastnej réžii.

 

Termíny súťaže

 

- vyhlásenie súťaže  28.03.2018 

- lehota na odovzdanie súťažných návrhov  do 21.06.2018 do 15:00 hod. (na Sekretariát Útvaru hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 4. poschodie č. dverí 423) 

- vyhodnotenie súťaže  28.- 29.06.2018

- vyhlásenie výsledkov súťaže do 13.07.2018

 

Súťažné podklady

 

Súťažné podmienky a súťažné pomôcky je možné získať elektronicky na e-mailovej adrese sekretárky súťaže Ing. arch. Viery Šottníkovej Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. po zaregistrovaní záujemcu o účasť v súťaži uvedením kontaktnej e-mailovej adresy apo vyjadrení súhlasu, že súťažné pomôcky použije iba pre účely súťaže. Následne mu budú súťažné podmienky a pomôcky zaslané elektronicky cestou cez www.uschovna.cz. O súťažné podmienky a súťažné pomôcky je možné požiadať v termíne do 13.06.2018 do 24:00 hod.  Súťažné podmienky a pomôcky sa záujemcom o účasť v súťaži poskytujú bezodplatne.

 

Sekretárka súťaže

 

Ing. arch. Viera Šottníková

Priehradka 10, 036 01 Martin

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

+421 903 794 736

 

Hlavné ceny

 

1. cena 12 000,- €

2. cena 7 000,- €

3. cena 4 000,- €

 

Na stiahnutie: Súťažné podmienky Martinské Aquacentrum na zverejnenie

Katarína Hájková

Redaktorka Turiec Online

Narodila som sa v Martine, v jednom z najkrajších miest na Slovensku a rozvoj Turca mi nie je ľahostajný. Práca redaktorky je preto zároveň aj mojim koníčkom.