sobota, 02 marec 2019 09:54

Výzva pre majiteľov a chovateľov psov

Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Výzva pre majiteľov a chovateľov psov Výzva pre majiteľov a chovateľov psov Foto: PxHere
Mesto Martin v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. vyzýva majiteľov a chovateľov psov na dodržiavanie jeho ustanovení. Zber exkrementov domácich miláčikov je povinnosť, ktorá je v prípade jeho nedodržiavania sankcionovaná.
 
Aj keď je ešte len február, slnečné počasie a pomalý ústup mrazov pomaly naznačujú blížiaci sa príchod jari. Bohužiaľ, práve v tomto období je možné najzreteľnejšie vidieť znečistenie, ktoré zimné mesiace zanechali. Aj keď niekedy ide o štrkový materiál, či soľ zo zimnej údržby, ktoré mesto v jarných mesiacoch odstraňuje, stále častejšie vidieť aj následky neplnenia si zákonných povinností majiteľov a chovateľov psov.
 
Zber exkrementov domácich miláčikov a ich následne odhadzovanie je zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona 282/2002 Z. z. a v prípade jej nedodržiavania hrozí udelenie pokuty. Okrem finančného hľadiska je však nevyhnutné uvedomiť si, že nerešpektovanie povinnosti zberu a odhadzovania exkrementov významne zasahuje do kvality životného prostredia celého mesta. Na základe štatistík ročne v každej mestskej časti pribudne približne 10 ton psieho a mačacieho trusu.
 
V prípade neodstránenia sa čiastočky vysušených exkrementov dostávajú do ovzdušia, kde pôsobia ako alergén, ktorý ovplyvňuje život všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. Mesto Martin preto opätovne vyzýva na dodržiavanie ustanovení zákona a dôsledné odstraňovanie exkrementov z verejných priestranstiev, pričom taktiež vynaloží zvýšené úsilie monitoringom kritických lokalít  a zároveň zabezpečí distribúciu osvetových materiálov pre držiteľov psov, v rámci ktorých im vysvetlí okrem iných chovateľských náležitostí aj nevyhnutnosť odstraňovania exkrementov z hľadiska verejného poriadku, čistoty mesta a zdravého životného prostredia.    
Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk