pondelok, 15 apríl 2013 00:00

SNK: zdigitalizovaná Popoluška a Kocúrik s čižmičkama

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
SNK: zdigitalizovaná Popoluška a Kocúrik s čižmičkama SNK: zdigitalizovaná Popoluška a Kocúrik s čižmičkama

Rozprávky Popoluška, O kocúrikovi s čižmičkama, Janko Palček a Konvalinky sa od piatku 12. apríla 2013 nachádzajú v zdigitalizovanej podobe na stránke Slovenskej národnej knižnice (SNK) www.dikda.eu. SNK rozprávky zdigitalizovala a sprístupnila v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív.

Prvé tri rozprávky vydal pod pseudonymom M. Beňovský František Otto Matzenauer v rokoch 1885 - 1888. Rozprávky boli preložené a spracované na motívy svetoznámych rozprávok bratov Grimmovcov. Zbierku rozprávok Konvalinky v roku 1888 preložil František Macvejda z originálu od Hansa Christiana Andersena. „Po fenomenálnom úspechu sprístupnenia starých vydaní Dobšinského diel, ktoré si stiahli tisíce používateľov z mnohých krajín všetkých svetadielov, národná knižnica sprístupňuje autentické vydania rozprávok, ktoré čítali slovenské deti v 19. storočí. Aj toto považujeme za cestu zvyšovania záujmu o knihy a čítanie zo strany najmladšej generácie, ktorá sa môže k príbehom, ktoré formovali generácie ich prarodičov, dostať prostredníctvom moderných informačných technológií“, uviedla generálna riaditeľka SNK Katarína Krištofová.

 

Na stránke národného projektu SNK (http://dikda.eu/rozpravky-z-davnych-cias/) sa od 12. apríla 2013 nachádzajú tieto diela:

- M. Beňovský – Popoluška Zábavná rozprávočka pre dobré dietky
- M. Beňovský – O kocúrikovi s čižmičkama Slovenská národnia povesť z Horehronia, milej mládeži k obveseleniu a za odmenu dobrých mravov
- M. Beňovský – Janko Paľček Zábavná rozprávočka pre dobré dietky
- Fr. Macvejda – Konvalinky Vybrané poviedky H. C. Andersena pre milú našu mlaď a jej priateľov

SNK bude v zverejňovaní zdigitalizovaných diel, na ktoré sa už nevzťahuje autorskoprávna ochrana, pokračovať pravidelne aj naďalej. Voľne sprístupňovať zdigitalizované diela bez súhlasu nositeľa autorských práv je možné, až keď sa stanú z pohľadu autorských práv voľnými, t.j. po uplynutí 70 rokov od smrti ich autorov. Ide o ďalšie pre verejnosť prístupné diela zdigitalizované v rámci národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) v rámci Prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

 

Autor: Miriam Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne