pondelok, 15 apríl 2013 18:00

Pozvánka: Vernisáž výstavy V dreve a kameni

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Pozvánka: Vernisáž výstavy V dreve a kameni Pozvánka: Vernisáž výstavy V dreve a kameni

Nielen hudba, ale aj farby a tvary ponúkajú verejnosti svet videný očami jednej zo skupín, ktoré ho obývajú. Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov predstaví Múzeum kultúry Rómov na Slovensku tvorbu dvoch amatérskych rómskych rezbárov – Dezidera Fertőa a Jaroslava Cicku.

Vernisáž výstavy V dreve a kameni sa uskutoční 16. apríla 2013 o 16.00 h. v budove Slovenského národného múzea v Martine na Malej hore 2. Výstava je pohľadom na dielo umelcov, ktorí do svojich plastík zaznamenali život svojej komunity ale i náboženské či historické motívy. Na výstave sa predstaví 68 drevených plastík a reliéfov Dezidera Fertőa zo zbierok Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a 15 drevených a kamenných plastík Jaroslava Cicka zo zbierok Múzea kultúry Rómov na Slovensku. Obrazovým materiálom výstavu doplnilo Múzeum rómskej kultúry v Brne.

Dezider Fertő (1921-1996) pôsobil na Gemeri a bol jedným z prvých objavených rómskych talentov na Slovensku. Prvú výstavu plastík Dezidera Fertő zorganizovalo Poľnohospodárske múzeum v Nitre v roku 1988. Drevené plastiky a reliéfy Dezidera Fertő sa sústreďujú na bezprostredný život členov gemerskej rómskej i nerómskej komunity, na typy a ľudí, ktorých výtvarník dôverne poznal.
Jaroslav Cicko (1939-2010) výtvarne pôsobil od roku 1978 v Turci, v Hornej Štubni. Aj on spočiatku do dreva zaznamenával každodenný dedinský život a ľudí zo svojho okolia. Neskôr svoju tvorbu obohatil o kamenné plastiky, sakrálne námety a námety sprítomňujúce život Rómov v minulosti.
 
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku je špecializovanou zložkou Slovenského národného múzea v Martine. Toto pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou sa začalo formovať ako Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku v roku 2002. V roku 2004 sa transformovalo na Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Ako múzejné pracovisko v rámci svojho zamerania kladie dôraz na výskumnú, akvizičnú, dokumentačnú, metodicko – odbornú, prezentačnú a kultúrno – výchovnú činnosť. Prezentuje históriu rómskeho etnika, rómsku kultúru a informuje o ich špecifikách.

Autor: SNM v Martine © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Doprava v regióne