Vytlačiť túto stránku
pondelok, 15 apríl 2013 19:00

SNK Zverejnila verejný odpočet za rok 2012

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
SNK Zverejnila verejný odpočet za rok 2012 SNK Zverejnila verejný odpočet za rok 2012

Slovenská národná knižnica zverejnila 15. apríla 2013 verený odpočet za uplynulý rok. Ako sa uvádza vo Výročnej správe, plnenie kontraktu, ktorý SNK uzavrela s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (MK SR), ako svojim zriaďovateľom, splnila, resp. vo viacerých prípadoch merateľné ukazovatele dokonca prekročila.

Na zverejnení verejného odpočtu sa zúčastnili zamestnanci SNK, jej návštevníci aj zástupcovia médií. Aktivity SNK za rok 2012 prezentovala generálna riaditeľka Katarína Krištofová, a ako uviedla, so stavom za rok 2012 je spokojná: „Rok 2012 bol pre túto inštitúciu turbulentný - začala s realizáciou mimoriadne rozsiahleho a náročného národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív. V čele SNK sa vystriedali až traja generálni riaditelia, v dôsledku čoho  došlo k viacerým podstatným zmenám, ktoré národnej knižnici pomôžu lepšie a efektívnejšie zvládnuť výzvy, ktoré na ňu v najbližších rokoch čakajú.“ Ekonomické ukazovatele prezentovala riaditeľka Odboru financií a plánovania Saskia Stachová.

 

Výročná správa SNK za rok 2012 na stiahnutie


Autor: Miriam Michaela Štefková, hovorkyňa SNK © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky