pondelok, 09 marec 2020 19:13

Martin prijíma nové opatrenia s ohľadom na koronavírus COVID - 19 Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(13 hlasov)
Martin prijíma nové opatrenia s ohľadom na koronavírus COVID - 19 Martin prijíma nové opatrenia s ohľadom na koronavírus COVID - 19 Foto: METRO

Martin (09.03.2020) – Na základe informácií Ústredného krízového štábu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Krízový štáb mesta Martin na svojom mimoriadnom zasadnutí prijal nasledujúce opatrenia.

  1. Nariaďujeme dočasne prerušiť vyučovanie v materských a základných školách, vrátane voľnočasových krúžkov pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,  a zároveň odporúčame rovnako postupovať aj v prípade súkromných a cirkevných zriaďovateľov
  2. Zakazujeme konania akýchkoľvek zhromaždení s počtom účastníkov väčším ako 10, ako aj konanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
  3. Zakazujeme návštevy v zariadeniach pre seniorov, denných centrách a denných stacionároch
  4. Neodporúčame používanie verejných a hromadných dopravných prostriedkov
  5. Nariaďujeme dočasne uzatvoriť mestskú plaváreň a odporúčame rovnako postupovať aj u ostatných plavární na území mesta
  6. V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) odporúčame postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234
  7. Neodporúčame obyvateľom mesta navštevovať úrady a miesta s potenciálne vysokou koncentráciou návštevníkov. Pri komunikácii s úradmi odporúčame výhradne využívať telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu
  8. Odporúčame prísne dodržiavať hygienické pravidlá

 

Vyzývame obyvateľov mesta, ktorý v posledných dňoch navštívili Taliansko, Čínu, Južnú Kóreu alebo Irán, aby dodržiavali karanténne opatrenia.

Mesto Martin

Tlačová správa

www.martin.sk