nedeľa, 05 máj 2013 08:51

Jarná očista pokračuje v Jahodníckych hájoch

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Jarná očista pokračuje v Jahodníckych hájoch Jarná očista pokračuje v Jahodníckych hájoch

Počas 11. mája je naplánovaná očista v Jahodníckych hájoch v okolí prameňa Medokýš, kde mesto vďaka peniazom z Nadácie Ekopolis a spoločnosti Heineken oživí oddychovú zónu pri prameni.

Mesto Martin zapojilo do očisty ulíc a verejných priestranstiev všetky stroje a prostriedky ktoré má. Zametajú sa cesty a chodníky od kamienkov a štrku, sú zapojení aj všetci aktivační pracovníci. Do čistenia sa môžu zapojiť aj dobrovoľníci. Rekreačná oblasť Lesopark Jedľoviny je aj vďaka nim opäť o niečo čistejšia, na poslednej akcii sa tam vyzbieralo takmer 4,5 tony odpadu. Najbližšie sa uskutoční očista v Jahodníckych hájoch v okolí prameňa Medokýš.

Čistenie ciest sa koná podľa vopred schváleného harmonogramu, pričom zahŕňa všetky mestské časti. Zároveň v meste prebieha aj zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, v rámci ktorého sú v jednotlivých mestských častiach umiestňované veľkokapacitné kontajnery. Do ulíc už vyrazili aj štvorkolky, teda veľké mobilné vysávače na štyroch kolesách, ktoré čistia zelené plochy hlavne od psích exkrementov, ale aj od iného drobného odpadu ako sú zvyšky rôznych potravinových obalov, špakov a podobne. Mesto na túto činnosť ročne vynakladá 20 tisíc eur. Po 4. apríli sa začalo aj s opravami výtlkov v meste, ktoré sa vykonávajú podľa dopredu schváleného harmonogramu prác.

 

Autor: Mesto Martin © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn