pondelok, 27 máj 2013 00:00

Súkromná umelecká ZŠ M.Haľamovej prijíma nových záujemcov

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)
Súkromná umelecká ZŠ M.Haľamovej prijíma nových záujemcov Súkromná umelecká ZŠ M.Haľamovej prijíma nových záujemcov

Od polovice júna organizuje Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej talentové skúšky pre deti, ktorým ponúka výučbu v rôznych umeleckých smeroch. Prihlásiť sa môžu deti vo veku od 4 rokov, mládež ale i dospelí, ktorí majú záujem získať umelecké vzdelanie v nasledovných odboroch: tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a hudobný.

Tanečný odbor zahŕňa pohybovú prípravu a tanec pre deti od 4 rokov. Jeho súčasťou je výučba tanečných štýlov disco, folklór, hip hop, balet a džez, ktorá prebieha v moderných sálach Deep dance centra na Ľadovni pod vedením pedagógov s niekoľkoročnými skúsenosťami. Často vyhľadávaným je aj výtvarný odbor, kde sa deti naučia rôzne výtvarné techniky – kresbu, maľbu, grafiku, počítačovú grafiku, animáciu, modelovanie, prácu so sklom a keramikou.Vyučuje sa v kompletne vybavenom výtvarnom ateliéri, ktorého súčasťou je aj keramická pec.

Žiaci sa pravidelne zúčastňujú výtvarných súťaží vyhlásených nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a organizujú vernisáže prác z vlastnej tvorby. Literárno-dramatický odbor sprostredkúva žiakom základnú problematiku tvorivej dramatiky a divadla. Deti sa hravou formou venujú prednesu poézie a prózy. Súčasťou hudobného odboru je výučba hry na keyboard a klavír, hra na gitare a vyučovanie spevu. Pod hudobný odbor spadá aj novozaložený spevokol Deep Vocalis. Výučba spevu nepozostáva len z osvojenia si základných zručností.

Deti sa učia aj zážitkovému muzicírovaniu so svojimi kamarátmi, majú možnosť účinkovať v muzikálových vystúpeniach a budú zapojené do prípravy detskej hudobnej rozprávky. Vyučovať je možné aj v anglickom jazyku pod vedením klavírnej a hlasovej pedagogičky s niekoľkoročnými skúsenosťami. Talentové skúšky sa uskutočnia v dvoch termínoch v priestoroch budovy Deep dance centra na Ľadovni. Vítané je priniesť so sebou vhodnú obuv, domáce výtvarné práce a pripraviť si ukážku z prednesu poézie alebo prózy. „Talentové skúšky slúžia len na diagnostiku talentu detí. Lepšie zistíme, do ktorej triedy dieťa zaradiť. Samozrejme, ich súčasťou je aj poskytovanie informácií, takže nie je dôvod sa ich báť,“ hovorí riaditeľka Súkromnej základnej umeleckej školy Eva Čatlošová.

Súkromná základná umelecká škola Maše Haľamovej – talentové skúšky

1. termín: 13. 6. 2013 od 16. h. do 18. h
2. termín: 18. 6. 2013 od 16. h do 18. h
V priestoroch Deep dance centra na Ľadovni

Otvárané odbory: tanečný, výtvarný, literárno-dramatický, hudobný odbor: www.tkdeep.sk

Autor: (RR) © Autorské práva sú vyhradené

{fcomment lang=sk_SK}

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Výber redakcie