Reklama
piatok, 20 september 2013 00:00

Spomienková slávnosť Martina Benku

Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Spomienková slávnosť Martina Benku Spomienková slávnosť Martina Benku

Vo štvrtok 26. septembra 2013 o 15.00 hodine sa v priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea Martina Benku pri príležitosti 125. výročia narodenia umelca stretnú jeho príbuzní, rodáci, spolupracovníci i obdivovatelia originálnej tvorby. V nej Benka neúnavne, celý život napĺňal a  rozvíjal svoje krédo – zobrazovať Slovensko a ľudí, ktorí tu žijú, sebavedomých a radostných.

V dome, v ktorom maliar tvoril a žil posledných 12 rokov života, budú pozvaní hostia nielen spomínať na tohto významného slovenského maliara, ale aj ďalej šíriť jeho ľudský i umelecký odkaz. Ústrednou témou tohtoročnej Spomienkovej slávnosti Martina Benku bude vznik hodnotnej a osobitej múzejnej zbierky, Slovenského národného múzea v Martine. Pozostáva z predmetov, ktoré maliar podaroval štátu. Zahŕňa diela, osobné predmety i samotný dom, v ktorom žil a tvoril.

Podľa Benkovho želania, ktoré zakotvil v testamente, sa na Spomienkovej slávnosti každý rok udeľuje cena nesúca maliarovo meno. Cena Martina Benku je určená začínajúcim i etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia, ktorí svojimi prácami významne obohatili slovenskú kultúru a umenie, so zreteľom na Benkov umelecký a hodnotový odkaz. Zámerom je aj motivácia výtvarných umelcov i teoretikov k ďalšej tvorbe. Diela ocenených posudzuje a z viacerých návrhov vyberá Správa pozostalosti Martina Benku pôsobiaca pri Fonde výtvarných umení v Bratislave.

Cenu Martina Benku za rok 2012 už štyridsiaty prvý raz na slávnostnom komornom podujatí sprevádzanom hudbou udelí Rada Fondu výtvarných umení. Slávnosť bude pokračovať položením venca na umelcov hrob na Národnom cintoríne, symbolickým poďakovaním za hodnoty, ktoré Martin Benka rozvinul v slovenskom výtvarnom umení i kultúre.

 

Autor: SNM © Autorské práva sú vyhradené

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn