Zobrazenie položiek podľa značky: CVČ Kamarát

Dňa 10. októbra 2017 sa začal ďalší ročník celoročnej minifutbalovej ligy žiakov a žiačok okresu Martin. Organizátorom je už tradične CVČ Kamarát na Ul.A. Kmeťa v Martine. Tento školský rok sa do ligy prihlásilo 5 družstiev, ktoré sa stretnú turnajovým spôsobom každý s každým v 7 kolách.

Označené v

So začiatkom školského roka pribudlo deťom, ale aj ich rodičom množstvo povinností. Jednou z nich je aj správny výber záujmových krúžkov a s tým im v Martine pomáha už dlhé roky CVČ Kamarát. V novom školskom roku 2017/18, podobne ako ostatné školy a školské zariadenia, otvorilo svoje brány.

Označené v

Združenie priateľov Detského divadelného súboru Kamarát pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Miestny odbor Živeny v Martine a mesto Martin zorganizovali pre priaznivcov detského ochotníckeho divadla dvojdnie s názvom „Kamaráti kamarátom“ pri príležitosti 50. výročia vzniku DDS Kamarát, najstaršieho detského divadelného súboru na Slovensku. Podujatie finančne podporili Žilinský samosprávny kraj, ECCO Slovakia a Ecohome Services spol. s.r.o.

Detský divadelný súbor Kamarát pôsobiaci pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine a Miestnom odbore Živeny v Martine pripravuje pre priaznivcov detského ochotníckeho divadla podujatie s názvom „Kamaráti kamarátom“ pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo dňa 4. júna 2017 o 14.00 h v CVČ Kamarát v Martine záverečný koncert projektu O zlatú guľôčku. Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.

Ďalšia, v poradí už druhá časť tvorivých dielní, pozostávajúca z cyklu prezentácií a panelových diskusií určených pre vybraných žiakov stredných škôl sa uskutoční opäť v priestoroch Centra voľného času Kamarát. Termín prezentácie bude 26. mája 2017. Turčianske kultúrne stredisko v Martine sa projektom snaží sprostredkovať žiakom stredných škôl rôznorodé pohľady ľudí na svet  prostredníctvom fotografie a multimediálnej prezentácie.

12.apríla 2017 sa uskutočnilo 7. záverečné kolo Celoročnej minifutbalovej ligy najmladších žiakov a žiačok okresu Martin, ktorú organizuje CVČ Kamarát.

Označené v

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovalo 1. apríla 2017 regionálnu nesúťažnú prehliadku detských sólistov spevákov O zlatú guľôčku.  Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.

utorok, 15 marec 2016 22:01

Husličky z javora – O zlatú guľôčku

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 12. marca 2016  regionálnu postupovú súťaž a prehliadku detského hudobného folklóru Husličky z javora a regionálnu nesúťažnú prehliadku sólistov spevákov O zlatú guľôčku. Spoluorganizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kamarát v Martine.

V druhom článku o autizme vám prinášame rozhovory s matkami, ktoré centrum SVET INÝMI OČAMI navštevujú. Rozprávali sme sa o tom, s akými problémami sa musia rodičia autistických detí denno-denne pasovať. Keďže vychovávať autistu je nesmierne náročné, matky sa často krát nemôžu zamestnať a rodiny žijú len z jedného príjmu.

Označené v
Strana 2 z 4