Zobrazenie položiek podľa značky: Turčianska knižnica

Turčianska knižnica v Martine si v spolupráci s Tatianou Goldmannovou pripravila výstavu série detailných ilustrácií s názvom Návrat, ktoré sa zaoberajú hlavne textilnou a odevnou technológiou alebo sú inšpirované týmito odvetviami.

Označené v

V Turčianskej knižnici v Martine zrealizovali v mesiacoch september až november projekt "Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2015". Podporilo ho Ministerstvo kultúry, ŽSK a mesto Martin.

Označené v
pondelok, 30 november 2015 22:06

Turčianska knižnica ústretová študentom

Mladí ľudia preferujú domáci komfort a intimitu prostredia pri štúdiu a vyhľadávaní informácií prostredníctvom internetu. Nie všetko sa dá takto riešiť, preto aj vzdelávacej inštitúcii akou je knižnica, ostáva dosť priestoru uplatniť sa svojimi službami pri tomto procese.

Označené v
sobota, 14 november 2015 01:02

Turčianska knižnica na Bibliotéke 2015

V dňoch 05. - 8.11.2015 sa v Bratislave uskutočnil už 23. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka. Knižnice Žilinského samosprávneho kraja mali už po niekoľkýkrát k dispozícii samostatný výstavný stánok, v ktorom mali návštevníci veľtrhu možnosť zoznámiť sa s víťaznými knihami súťaží Kniha Turca 2014, Kniha Považia 2014, Kniha Kysúc 2014 a Kniha Oravy 2014.

Označené v

Významné podujatie sa konalo v Turčianskej knižnici v Martine 18. júna 2015. Pri príležitosti 85 rokov (24. mája 1930) divadelného vedca a dramatika Miša Kováča Adamova usporiadal Spolok slovenských spisovateľov a Turčianska knižnica stretnutie s ním, s jeho priaznivcami a priateľmi.

Označené v

Turčianska knižnica organizuje verejnú zbierku posteľného prádla pre lôžkovú časť detského oddelenia UN Martin. Obliečky pre deti a ich rodičov môžete priniesť aj vy do Turčianskej knižnice na oddelenie pre deti a mládež. Zbierku ukončíme koncom júna divadielkom pre rodičov na MD a ich detičky. Obliečky budú po ukončení akcie odovzdané v UN Martin.

Označené v

Turčianska knižnica v Martine už od januára 2015 organizuje v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Martine cyklus prednášok určený rodičom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o svojom dieťati a o súvislostiach, ktoré ovplyvňujú jeho vývin a výchovno-vzdelávací proces.

Označené v

Každý rok, v období Medzinárodného dňa detskej knihy, sa slovenské knižnice začínajú sústreďovať na dôležitú udalosť roka, a tou je podujatie medzinárodného rozsahu: “Noc s Andersenom”.

Označené v

V pondelok sa v priestoroch Turčianskej knižnice v Martine konala zaujímavá prezentácia na tému Poľovník - imitátor hlasov zveri.

Označené v

Milovníci literárneho umenia sa v stredu popoludní stretli v priestoroch Turčianskej knižnice pri príležitosti slávnostnej prezentácie novej knihy Blažeja Beláka Príbehy a povesti z Turca. Besedu spestrilo nielen čítanie ukážok z knižky, ale i hudobný program v podaní pedagógov zo Základnej umeleckej školy v Martine.

Označené v
Strana 4 z 9