Reklama

Zobrazenie položiek podľa značky: Univerzitná nemocnica Martin

Zaplnená sála Národného domu v Martine bola dejiskom veľkolepého koncertu klavírneho virtuóza Richarda Rikkona a speváčky Sisy Sklovskej. Richard nechýbal ani na jednom ročníku tohto podujatia a Sisa, ktorá podporila projekt už po tretí raz, dodržali minuloročný sľub a priviedli so sebou aj špeciálneho hosťa - bol ním známy český hudobník Felix Slováček.

utorok, 08 október 2013 21:57

Martinská nemocnica obstála v prieskume VŠZP

Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnila výsledky prieskumu spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou v našich lôžkových zdravotníckych zariadeniach. Univerzitná nemocnica v Martine skončila najlepšie spomedzi nemocníc spadajúcich pod pôsobnosť ministerstva zdravotníctva.

Občianske združenie Liga proti rakovine, ktoré je dlhoročným partnerom Univerzitnej nemocnice v Martine, prispelo tento rok na zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov liečených v Martine finančným darom v celkovej výške 33.520€. Prostriedky z verejnej zbierky 17. ročníka Dňa narcisov dostali 4 pracoviská UNM – Chirurgická klinika, Klinika hrudníkovej chirurgie, Klinika pneumológie a ftizeológie, Onkologické centrum.

Najnovšie poznatky o potápačskej medicíne, ale aj vlastné experimenty a dlhoročné praktické skúsenosti s potápaním sústredil do monografie Potápačská medicína odborník Univerzity Komenského (UK) v Bratislave František Novomeský. V oblasti forenznej expertízy nehôd pri potápaní je tento profesor jediným súdnym znalcom na Slovensku i v Čechách.

Martin 10. septembra (TASR) – V Onkologickom centre Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) dnes oficiálne otvorili pracovisko nového lineárneho urýchľovača, ktoré má zrýchliť proces rádioterapie a znížiť radiačnú záťaž zdravých tkanív a orgánov ožarovaných pacientov. Po otvorení to povedal riaditeľ UNM Julián Hamžík.

V priestoroch detského oddelenia Psychiatrickej kliniky UNM v Martine prebehla výmena starých drevených okien za plastové. Prostriedky na rekonštrukciu zabezpečilo Občianske združenie Matka a dieťa Turca, ktoré zorganizovalo v Slovenskom komornom divadle na tento účel benefičný koncert Sisi Sklovskej a Richarda Rikkona.

24. mája 2013 sa na medzinárodnom sympóziu Šteinerov chirurgický deň stretloviacero uznávaných slovenských, českých a maďarských chirurgov. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou dekana Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Jána Danka, CSc. Pozvanie prijala aj manželka prof. Pavla Šteinera, emeritná primárka martinskej anesteziológie MUDr. Magdaléna Šteinerová.

Univerzitná nemocnica v Martine sa dlhodobo snaží o dobrý hospodársky výsledok. Šetrenie v zdravotníckom zariadení je však náročný proces, ktorého výsledky nie sú viditeľné okamžite.

Malí pacienti hospitalizovaní na Klinike detí a dorastu v Univerzitnej nemocnici Martin sa tešia z novej návštevnej miestnosti, ktorá im robí radosť veselými farbami, hravým moderným zariadením a bola vytvorená preto, aby sa stala príjemným miestom pre stretnutia detských pacientov s ich najbližšími. Projekt sa realizoval vďaka niekoľkoročnej spolupráci občianskeho združenia Osmijanko a zdravotnej poisťovne Dôvera.

Primárka Stanice záchrannej zdravotnej služby Univerzitnej nemocnice v Martine MUDr. Anna Vargová získala významné spoločenské ocenenie Zlatý záchranársky kríž v kategórii za výnimočný celoživotný prínos pre rozvoj záchranárstva v Slovenskej republike.

Strana 17 z 18