Od narodenia prozaičky, prekladateľky a redaktorky Hany Zelinovej uplynie v nedeľu 20. júla sto rokov. Jej najpopulárnejšou knihou bola románová trilógia o histórii turčianskeho zemianskeho rodu Alžbetin dvor. Spisovateľka napísala 31 románov, 17 kníh pre mládež, 25 rozhlasových hier, 18 televíznych filmov a inscenácii a jeden celovečerný film. V roku 2002 bola vyhlásená za osobnosť Turca.

Najväčší spracovateľ autovrakov v Žilinskom kraji ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky v súčasnosti dokáže zhodnotiť rozoberané staré autá na 90 až 95 % z ich hmotnosti, podľa typu. Blíži sa tak k požadovanej hranici 95 % z hmotnosti každého vozidla, ktorá bude od 1.januára 2015 podľa európskej smernice pre Slovensko povinná. Celoslovenský priemer zhodnocovania autovrakov sa v súčasnosti pohybuje okolo 91 % a ročne sa v SR spracuje cca 40 000 vozidiel. Informovala o tom generálna riaditeľka ŽOS-EKO, s. r. o., Vrútky Jana Antošová.

štvrtok, 20 február 2014 00:00

Vrútocké gymnázium sa neruší

Za uplynulú dobu prebehla verejnosťou informácia, že Gymnáziu Jozefa Cígera Hronského hrozí zatvorenie. Odhodlaní študenti bojovali o existenciu jediného Gymnázia vo Vrútkach prostredníctvom petície a médií. Ukázalo sa, že táto snaha nevyšla nazmar.

nedeľa, 09 február 2014 21:20

Vrútocké gymnázium sa nevzdáva

V priebehu prvého februárového týždňa sme sa dozvedeli informáciu že v rámci „Optimalizačného opatrenia Turiec“ je aj návrh na zrušenie našej školy - Gymnázia Jozefa Cígera Hronského vo Vrútkach. Táto informácia zaskočila takmer každého z nás.

Po letnom prieskume sme sa znova rozhodli zopakovať mystery shopping aj v októbri, aby sme zistili, či sa niečo zmenilo, zlepšilo alebo aspoň sa na zlepšeniach začalo pracovať. Cieľom bolo opäť získať prehľad o kvalite a dostupnosti informácií pre zahraničných návštevníkov. Anglický stážista Jamie Leatherbarrow navštívil počas niekoľkých dní informačné kancelárie, mestské úrady, autobusové i vlakové stanice, aby zistil do akej miery vedia zamestnanci komunikovať v anglickom jazyku, poskytnúť základný informačný servis a odpovedať na otázky z oblasti cestovného ruchu, kultúry a voľnočasových aktivít.

K tradíciám vrútockej farnosti patrí aj Oravský krojovaný ples organizovaný občianskym združením DOSKA – kultúrne návraty. Podujatie sa začalo sa 15. novembra slávnostnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach, ktorá bola sprevádzaná ľudovými tradíciami, hudbou a krojmi z rôznych oblastí Slovenska a následne pokračovalo aj na druhý deň v blízkom kultúrnom dome.

Miriam Migátová vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Od roku 2006 externe pracuje v žilinskom v Rádiu Frontinus. Za osem rokov si v rádiu prešla mnohými reláciami, ale najradšej moderovala ranné vysielanie a sobotné predpoludnie. V súčasnosti kvôli pracovnej vyťaženosti už len moderuje jednu z najpočúvanejších relácii Naši Vaši Jubilanti. Je členka Slovenského syndikátu novinárov a nedávno bola zvolená do výboru Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Žiline. Pracuje na Odbore kultúry a športu mesta Vrútky, kde je od roku 2012 redaktorkou časopisu Vrútočan a vedie kroniku mesta. Aktívne sleduje najmä regionálnu politiku, zaujíma sa o spoločenský život a kultúru.

ŽOS-EKO Vrútky, a.s., patrí k dvom najvýznamnejším spracovateľom batérií  a akumulátorov na Slovensku. Špecializuje sa predovšetkým na zber a likvidáciu nikel-kadmiových akumulátorov a batérií, ktorých v roku 2012 ekologicky zlikvidovala 270 ton.

utorok, 22 október 2013 22:20

X. Oravský krojovaný ples

Príď sa nadýchať neopakovateľnej atmosféry, príď zažiť dávno zabudnuté, prenes sa s nami do minulosti, do času našich starých mám, keď les voňal ešte machom a dom chlebom. Príď zažiť blízkosť jednoduchého človeka a tradície našich starých otcov v súzvuku opojných ľudových piesní a tónov. Oravský krojovaný ples v sebe snúbi krásu ľudových zvykov, piesní, tancov, krojov, tradičného jedla a pitia, ale predovšetkým dobrej nálady a milých ľudí.

V septembri znovu začalo obdobie vzdelávania detí a mládeže. Mestská polícia Vrútky preto pripravuje deťom nové aktivity v oblasti prevencie. Formovanie osobnosti už v rannom veku zohráva dôležitú funkciu, ktorá sa vo svojich kvalitách zhodnotí až v dospelosti. Prevenciou sociálno-patologických javov vo Vrútkach chcú príslušníci MsP prispieť k minimalizovaniu výskytu negatívnych spoločenských problémov ako je kriminalita, rôzne druhy závislostí, páchania úmyselných násilností či záškoláctva.

Strana 5 z 7

Doprava v regióne