V sobotu 6.apríla 2013 ožili priestory Kina 1.máj vo Vrútkach ľudovou hudbou, spevom aj tancom. V rámci regionálnej súťažnej prehliadky detského tanečného folklóru sa so svojimi choreografiami predstavili: Detský folklórny súbor Turiec, Detský folklórny súbor Lúčik a Detský folklórny súbor Kalužiar.

Kresťania v Turci aj na celom svete začali v sobotu večer (31.marca) Veľkonočnou vigíliou sláviť veľkonočné obdobie. Veľkonočné „trojdnie“ začalo na Zelený štvrtok (28.marca), kedy sme si pripomenuli poslednú večeru Krista s učeníkmi, počas ktorej ustanovil sviatosť kňazstva a sviatosť Eucharistie. Po večeri sa s nimi odobral do Getsemanskej záhrady, kde ich poprosil, aby s ním bdeli a modlili sa, lebo vedel, že jeho zajatie je blízko. Učeníci však zaspali a Kristus ostal sám. Na znak jeho opustenosti sa v kostoloch obnažili všetky oltáre a stíchli všetky zvony aj organ.

Prvý aprílový víkend sa v Martine a Vrútkach konal unikátny barterový projekt. Zóna bez peňazí, aktivita, ktorá má za cieľ pomôcť sociálne slabším, bola pripravená vďaka viacerým dobrovoľníkom z nášho okolia. Kým v sobotu sa podujatie konalo v priestoroch Čajovne Dúšok zdravia v Martine, v nedeľu bola návštevníkom k dispozícii vstupná sála Kina 1. Máj vo Vrútkach.

Literárny klub Hany Zelinovej pri Knižnici Hany Zelinovej vo Vrútkach usporiadal pre všetkých milovníkov poetického a prozaického slova literárny večer pri príležitosti 5.výročia svojho vzniku. Výročie oslávili členovia klubu vydaním v poradí už štvrtého zborníka pod názvom HĽADANIE. Podujatie sa konalo 27.marca 2013, v sobášnej sieni MsÚ vo Vrútkach. Úvodné slovo patrilo Jurajovi Gorilákovi, vedúcemu odboru kultúry a športu MsÚ Vrútky. Následne sa prihovoril Milan Tuma, predseda klubu, ktorý bol po celý večer aj moderátorom podujatia.

V Rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach sa konal benefičný koncert nevidiaceho speváka Maroša Banga. Celé podujatie sa nieslo v príjemnej povianočnej atmosfére. Medzi piesňami sa hostia započúvali do úprimných a krásnych myšlienok jeho manželky Alexandry. Na záver si všetci spoločne zaspievali Tichú noc v atmosfére stlmených svetiel.

Na Gymnáziu Jozefa Cígera Hronského vo Vrútkach sa štrajkovalo tri dni. Milan Markovič, riaditeľ gymnázia, hodnotí zo svojej pozície situáciu komplexnejšie. Rozhovor o príčinách štrajku a dôsledkoch dlhodobo poddimenzovaného rozpočtu stredných škôl.

Modernizácia stanice začala už v roku 2001. Postupne bolo vykonaných viacero etáp, poslednými boli prestavba prístrešku a rekonštrukcia prvého nástupišťa. Na túto činnosť sa vynaložilo okolo 1 099 000 €.

Strana 7 z 7

Doprava v regióne