Turčianska knižnica organizuje verejnú zbierku posteľného prádla pre lôžkovú časť detského oddelenia UN Martin. Obliečky pre deti a ich rodičov môžete priniesť aj vy do Turčianskej knižnice na oddelenie pre…
Železničné priecestie v Martine v časti Odtoky smerom na Bystričku je už dlho v havarijnom stave. Martinčania sa dočkali jeho rekonštrukcie. Už budúci týždeň od 9.teho do 11.teho júna bude…
Železničná spoločnosť (ZSSK) rozšírila existujúcu ponuku verejnej osobnej dopravy o 11 nových spojov, čo je pre regióny Slovenska takmer 50 tisíc vlakových kilometrov za rok.
Policajti v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline už v súčasnej dobe vykonávajú na území Žilinského kraja zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v súvislosti s predpokladanou…
S cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a najmä eliminovať počet dopravných nehôd s následkami na životoch a zdraví policajti neustále vykonávajú na cestách v Žilinskom kraji zvýšený…
streda, 01 október 2014 00:00

Osobitná kontrola v Žilinskom kraji

Polícia v Žilinskom kraji pokračuje na cestách vo vykonávaní osobitných kontrol s cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Policajti v stredu 1. októbra 2014 vykonajú na území Žilinského…
Plavecký seniorský klub Žilina pozýva všetkých plavcov 25+ (registrovaných, ale aj neregistrovaných v SPF) do Žiliny, kde sa bude v dňoch 25. – 26. októbra konať III. ročník medzinárodných plaveckých…
Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku a Regionálna rozvojová agentúra Dolný Turiec Vás pozývajú na školenie v rámci projektu Zamestnanosť–Možnosti a výzvy. Témou stretnutia bude slovenské včelárstvo, ktoré za uplynulé…

Výber redakcie