Mgr. Dušan Haško

Mgr. Dušan Haško

Prispievateľ Turiec Online

PR manažér Nadácie kresťanského vzdelávania

Júlia Ozaniaková /18/ je študentkou maturitného ročníka Evanjelického gymnázia v Martine, no už vyše roka študuje v USA, kde ju nedávno prijali na prestížnu vysokú školu ConcordiaCollege. V krátkom rozhovore nám Júlia priblížila, čo všetko tomu predchádzalo a prečo sa v USA rozhodla ostať a pokračovať aj vo vysokoškolskom štúdiu.

Súčasťou projektu Evanjelickej spojenej školy s názvom STEM (science, technology, engineering, and mathematics), ktorého cieľom je prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania s využitím programovateľných robotických stavebníc získaných z grantu Nadácie KIA, podporiť talentovaných študentov školy, bola aj prezentácia programovateľných robotov pre deti z evanjelickej materskej školy, ktorú si pre nich pripravili študenti evanjelického gymnázia v rámci krúžku robotiky pod vedením pána učiteľa Martina Uhrína.

piatok, 26 máj 2017 13:44

Keď sme bicyklovali srdcom...

Evanjelická spojená škola venovala tohtoročný sociálny projekt Detskému domovu v Necpaloch. Išlo o pomoc deťom, či už materiálnu, finančnú alebo praktickú, ako napríklad doučovanie angličtiny.

Evanjelická spojená škola tento školský rok spustila dobrovoľnícky projekt It Don´t Matter if You Are Black or White. Jeho náplňou je terénna animátorská práca učiteľov a žiakov školy v Komunitnom centre Bambusky, s cieľom vytvárania podnetnejšieho voľnočasového prostredia pre rómske deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a hľadanie mostov a priateľstiev medzi majoritným obyvateľstvom a segregovanou skupinou bývajúcou na periférii

Migračná kríza je a zrejme ešte dosť dlho bude horúcou témou spoločenských diskusií. Na mnohých školách sa téme migrácie vyhýbajú.

Strana 4 z 4