nedeľa, 22 december 2013 12:47

Mgr. Igor Libo: na hodnotenie školy majú vplyv aj úspechy našich žiakov Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(7 hlasov)
Mgr. Igor Libo: na hodnotenie školy majú vplyv aj úspechy našich žiakov Mgr. Igor Libo: na hodnotenie školy majú vplyv aj úspechy našich žiakov

Osemročné Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine sa zaradilo na pätnástu priečku spomedzi slovenských gymnázií v hodnotení nezávislého inštitútu INEKO. Gymnázium kladie dôraz na kvalitný vzdelávací proces. Žiaci sa pravidelne umiestňujú na rôznych súťažiach a olympiádach, od okresných až po medzinárodné. Vzdelávanie, úspechy žiakov a dobré meno školy majú vplyv na umiestnenie absolventov na trhu práce.

Ako vnímate umiestnenie Gymnázia Jozefa Lettricha na 15. mieste spomedzi slovenských gymnázií v nedávno zverejnenom hodnotení INEKO?

INEKO je nezávislý inštitút, ktorý zohľadňuje okrem vyhodnotenia maturitných skúšok viac kritérií, ako napr. uplatnenie absolventov, nezamestnanosť, úspešnosť v rôznych súťažiach. Prioritne vychádza z vyhodnotenia externej časti maturitnej skúšky, ale zohľadňuje aj ďalšie kritériá a poskytuje tak širší prehľad o tom, ako jednotlivé školy fungujú. Myslím si, že takéto hodnotenie je určite dôležité a pomáha rodičom zorientovať sa pri výbere školy. Ja osobne som s umiestnením našej školy spokojný. Nadviazali sme na úspechy predchádzajúcich rokov, postúpili sme v poradí hodnotených škôl o 4 priečky vyššie. To je pre nás výzva a motivácia pre ďalšie roky.

Ste spokojný s výberom kritérií,  na základe ktorých spomínaná štúdia jednotlivé školy  hodnotí?

K niektorým kritériám mám pripomienky. Nepáči sa mi porovnávanie bilingválnych gymnázií so štvorročnými a osemročnými gymnáziami. Pri štvorročnom a osemročnom gymnáziu je výstup, ktorým je maturita, rovnaký. Pri bilingválnych gymnáziách je to odlišné v tom, že študenti týchto gymnázií majú maturitnú skúšku rozdelenú do dvoch rokov.  Majú teda väčší priestor pripraviť sa, čo považujem za zvýhodnenie bilingválnych gymnázií. Tiež si myslím, že je nekorektné, aby rovnakú úroveň maturitnej skúšky z cudzieho jazyka mali žiaci všetkých gymnázií, keďže bilingválne školy majú celý svoj program postavený tak, že vyučovanie prebieha v cudzom jazyku. Rovnako je škoda, že sa z tejto štúdie nedozvieme, ako sme obstáli konkrétne medzi osemročnými gymnáziami. Chýba tiež porovnanie toho, ktorá z foriem vzdelávania má lepšie výsledky, ako aj porovnanie gymnázií štátnych, súkromných a cirkevných.

Čo sa týka záujmu o štúdium, zaznamenávate nárast alebo sú počty uchádzačov stabilné?

Vlani bolo na prijímacích skúškach 172 uchádzačov. Väčšinou máme 150 až 170 záujemcov. Záujem o prijímacie skúšky považujem za ďalšie dôležité kritérium, ktoré by v podobných hodnoteniach malo byť zohľadnené. Patríme k školám, ktoré robia výber a nie nábor žiakov a záujem niekoľkonásobne prevyšuje možnosti prijatia.

Dostávajú sa k vám informácie o zamestnanosti a uplatnení absolventov ?

Tieto údaje nám vie poskytnúť úrad práce. Informácie o nezamestnanosti absolventov posledného maturitného ročníka uvádzame vo vyhodnocovacej správe za školský rok a je zverejnená na stránke školy. Čo sa týka dlhodobejších informácií, tie sa dajú zistiť prostredníctvom štatistického úradu. Problém je s evidenciou tých absolventov, ktorí študujú alebo pracujú v zahraničí, a tento počet každý rok rastie.

Ako je to so zahraničnými výmennými študijnými pobytmi vo vašej škole?

Teraz máme v škole troch zahraničných študentov: Ekvádorčanku, Brazílčana, Američanku. Výmenné pobyty organizujeme prostredníctvom Rotary klubu Martin. K nám na Slovensko chodia študenti spoza mora na nie celkom vzdelávací, ale skôr na kultúrny pobyt, počas ktorého denne navštevujú školu. Sú zaradení do niektorej z tried a ich základnou úlohou je naučiť sa po slovensky. 10-mesačný pobyt strávia v troch rôznych rodinách a spoznávajú krajinu a kultúru. Ich prítomnosť v škole je pre žiakov veľmi zaujímavá, zvykajú si na seba, čo je prínosom pre obidve strany. Naši študenti, rovnako ako ostatní študenti z iných stredných škôl v Martine, majú možnosť prostredníctvom Rotary klubu Martin prihlásiť sa na výmenný pobyt do zahraničia. Záujemcov býva asi 15 z celého Martina a na pobyt vyberáme štyroch, piatich. Momentálne máme študentky v USA, Venezuele a Brazílii. Ďalšou formou výmenných pobytov sú tie, ktoré zabezpečia priamo rodičia jednotlivých žiakov. Sú to dlhodobé pobyty, ale aj pobyty na niekoľko mesiacov.  Vlani vycestovalo z našej školy na celý školský rok na študijný pobyt 15 a v tomto školskom roku 12 študentov.

Môžete spomenúť nejaké aktuálne úspechy vašich študentov?

Myslím si, že aj mimoriadne úspechy žiakov v súťažiach nám pomohli v spomínanom hodnotení. Získavame popredné umiestnenia na rôznych úrovniach, od okresných až po medzinárodné. Vlani Jozef Marko získal striebornú medailu na informatickej olympiáde v Austrálii. Michal Račko bol účastníkom viacerých medzinárodných súťaží, zúčastnil sa astronomickej súťaže s názvom Čo vieš o hviezdach, ako aj vedeckých súťaží v Amerike či v Brazílii a bol mimoriadne úspešný. Matúš Ján Dominka dosahuje vynikajúce výsledky v súťažiach zameraných na prírodné vedy. Všetci traja boli ministrom školstva ocenení Pamätným listom sv. Gorazda. Aj vďaka účasti na vedomostných či športových súťažiach sa šíri dobré meno školy. 

Venujete sa ešte pedagogickej činnosti alebo už len vedeniu školy?

Okrem povinností vyplývajúcich z funkcie riaditeľa školy učím stále telesnú a športovú výchovu. Ako telocvikára ma mrzí, že vzťah k pohybu medzi mládežou upadá, všetko sa točí okolo počítačov. Pred pár rokmi sa žiaci cez prestávku naháňali, hrali futbal, stolný tenis a pod. Dnešné deti sedia cez prestávku na chodbe pripojené na wifi... Voľakedy sme necvičiacich mali v škole pár, dnes sú v každej triede dvaja – traja a čím vyšší ročník, tým ich je viac. Mrzí ma to, lebo podmienky na športovanie v škole sa každý rok zlepšujú. Verím, že časom aj mládež pochopí, že zdravý duch môže byť iba v zdravom tele.

 

Autor: Mira Kováčová, rozhovor bol autorizovaný © Autorské práva sú vyhradené 

 

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online