Reklama
streda, 09 apríl 2014 00:00

Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb obnovilo poskytovanie poradenstva

Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb obnovilo poskytovanie poradenstva Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb obnovilo poskytovanie poradenstva

V Martinskom Centre sociálnej pomoci a sociálnych služieb majú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodinní príslušníci možnosť využiť komplexné špeciálne poradenstvo. Viac o projekte a možnostiach, ktoré ľuďom so zdravotným znevýhodnením prináša, porozprávala PhDr. Katarína Grichová.

Pre koho sú služby centra určené?

Aj keď ide o projekt financovaný Žilinským samosprávnym krajom, samotné Centrum sociálnej pomoci a sociálnych služieb je jednou z aktivít Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ktoré má celoslovenskú pôsobnosť a v Martine má svoje sídlo. Poradenstvo je určené pre všetky vekové kategórie od detí až po seniorov. Pomoc poskytujeme nie len osobám, ktoré už majú priznaný status zdravotne ťažko postihnutého, ale tiež ľuďom, ktorí napriek vážnym zdravotným problém z rôznych dôvodov ešte neboli posúdení ÚPSVaR. Nápomocní sme im v oblasti sociálneho poistenia (napr. podmienky nároku na invalidný dôchodok či možnosti pracovať popri dôchodku), štátnej sociálnej podpory (napr. náhradné výživné, príspevok k prídavku na dieťa), ale i v oblasti sociálnej pomoci (peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, sociálne služby, pomoc v hmotnej núdzi).

V akých oblastiach viete klientom poradiť?

Okruh tém je široký. Poskytujeme poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, politiky zamestnanosti i vzdelávania. Významné miesto v poradenstve tvoria asistenčné služby. Rady sú orientované aj na pasívnu formu pomoci, t.j. informovanie osôb s ŤZP o konkrétnych možnostiach zliav a oslobodení od poplatkov.

Akú konkrétnu pomoc si pod tým môžeme predstaviť?

Vieme klientov informovať o podmienkach nároku na invalidný dôchodok či pozostalostné dôchodky, možnosti súbehu viacerých dávok systému sociálneho zabezpečenia (napr. invalidný dôchodok a rodičovský príspevok, dávky v nezamestnanosti a odmeny za výkon osobnej asistencie, atď.). Poskytujeme poradenstvo i pri možnosti získania zdravotníckych pomôcok zo zdravotnej poisťovne i odboru sociálnych vecí a rodiny. V oblasti vzdelávania môžeme poskytnúť zoznam špeciálnych škôl podľa druhu postihnutia ale i zoznam bežných škôl s integrovaným programom s individuálnym študijným plánom. V rámci politiky zamestnanosti informujeme o možnostiach vytvorenia chráneného pracoviska a uplatnenia sa na trhu práce. Čo sa týka asistenčných služieb, poradíme klientom za akých podmienok majú nárok na pedagogického, pracovného či osobného asistenta, oboznamujeme záujemcov s významom asistencie pre ich život.

Ako poradenstvo prebieha?

Poskytujeme základné aj špeciálne poradenstvo. Základné poradenstvo využívajú ľudia, ktorí sú zorientovaní v problematike a chcú sa informovať ohľadne konkrétnej záležitosti. V takom prípade je to väčšinou otázka jedného sedenia. V prípade špeciálneho poradenstva sa na základe rozhovoru s klientom analyzujú informácie, ktoré nám poskytol a prostredníctvom sociálnej diagnostiky zisťujeme, v ktorých oblastiach by sa mu dalo pomôcť. Hodnotí sa zdravotný stav, ekonomická situácia, rodinné zázemie, podmienky bývania a pod. Následne klienta navigujeme do konkrétnych inštitúcií, ktoré mu môžu pomôcť zlepšiť jeho životnú situáciu. V prípade potreby človeku pomáhame s vypĺňaním tlačív, prípadne prekonzultujeme jeho prípad s úradmi na základe splnomocnenia, ktoré nám dá a informujeme ho o zistených skutočnostiach. Niekedy sú možnosti pomoci veľké, ale sú žiaľ aj prípady, v ktorých sa pomôcť nedá. Našim cieľom je prostredníctvom rozhovoru a kladenia správnych otázok predovšetkým aktivovať človeka k tomu, aby zobral zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk a urobil všetko pre to, aby ho mohol prežiť plnohodnotne, kvalitne a dôstojne i napriek handicapu.

S akými problémami prichádzajú klienti najčastejšie?

Mnohí sa prichádzajú poradiť v prípade, že majú pocit, že im niečo neprávom nebolo priznané alebo bolo zamietnuté. Prídu s písomným odôvodnením, ktoré im bolo doručené od príslušného orgánu a my sa im snažíme uvedené veci zrozumiteľným jednoduchým spôsobom vysvetliť. V prípade, ak je šanca získať napriek zamietnutiu nejakú kompenzáciu, pomôžeme klientovi napísať odvolanie. Niektorí sa prídu len tak informovať, či náhodou nemajú nárok na nejakú dávku. Našim cieľom je byť mostom medzi ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím a inštitúciami, ktoré majú možnosť pomôcť. Máme priestor na neformálny, časovo neobmedzený rozhovor, vďaka ktorému postupne naplánujeme jednotlivé kroky pomoci šité na mieru tomu ktorému klientovi.

Pracujete tímovo alebo dokážete všetky tieto oblasti po odbornej stránke zastrešiť sama?

Momentálne poskytujem poradenstvo sama. Som doktorka v odbore sociálna práca, mám 5 ročnú prax z iného občianskeho združenia a vzhľadom k tomu, že ja sama využívam rôzne kompenzácie a zľavy, mám bohaté osobné skúsenosti. Dá sa povedať, že mnohými vecami, ktoré do takéhoto poradenstva spadajú, som si aj osobne prešla.

Aké sú ďalšie plány Centra sociálnej pomoci a sociálnych služieb?

Do budúcna sa určite budeme snažiť vybudovať tím odborníkov - právnikov, špeciálnych pedagógov a pod., aby klient pod jednou strechou dostal všetky dostupné informácie o pomoci, na ktorú má zo strany štátu, mesta či neziskových organizácií nárok. Dôležité je, aby ľudia o možnosti poradenstva vedeli a využili ju. Uvažujeme aj o zriadení agentúry osobnej asistencie, v kompetencii ktorej by bolo zaškoľovanie užívateľov osobnej asistencie i záujemcov o jej výkon, hľadanie vhodných ľudí na jej výkon, vedenie agendy a pod. Vízia je veľká a uvidíme časom, čo všetko z toho sa podarí zrealizovať.

Ako sa ľudia k poradenstvu dostanú?

Poradenstvo poskytujeme osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne jej rodinným príslušníkom, a to osobne, telefonicky na čísle 043/422 42 02 alebo prostredníctvom e-mailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. či pošty. Sídlime v budove Mestského úradu v Martine, číslo dverí 701. Na úrade sme klientom k dispozícii v pondelok, stredu a piatok od 9:00 do 13:00. Poradenstvo je pre klientov úplne bezplatné a nie je ani časovo obmedzené. V prípade potreby absolvujeme viacero sedení.

 

Autor: Mira Kováčová © Autorské práva sú vyhradené

 

Miroslava Kováčová

Editorka Turiec Online