Reklama
nedeľa, 09 november 2014 00:00

Juraj Čief: Martinčania netušia, že ich mesto je baštou slovenskej protetiky a ortotiky Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(8 hlasov)
Juraj Čief: Martinčania netušia, že ich mesto je baštou slovenskej protetiky a ortotiky Juraj Čief: Martinčania netušia, že ich mesto je baštou slovenskej protetiky a ortotiky

Firma Orto-protetika tento rok oslavuje 20. výročie vzniku a patrí medzi najväčšie a najmodernejšie zdravotnícke zariadenia svojho druhu na Slovensku. O podmienkach vzniku a jej fungovaní hovoríme s Jurajom Čiefom – zakladateľom firmy a prezidentom Slovenskej komory ortopedických technikov.

 

Firma Orto-protetika oslavuje v tomto roku 20. výročie vzniku. Čo predchádzalo jej vzniku?

 

V minulosti v Martine pôsobilo detašované pracovisko Krajského ústavu národného zdravia v Banskej Bystrici, v ktorom som pracoval. Za zlomový považujem rok 1993 kedy sa jeho pôsobenie v Martine zrušilo.  Musel som si vybrať medzi dvoma možnosťami. Prvou bol odchod do Banskej Bystrice, tam by som pokračoval v doterajšej práci. Druhou, riskantnejšou možnosťou bolo začať pôsobiť v tomto odbore privátne. Rozhodol som sa pre druhú možnosť. A dnes s istotou môžem potvrdiť, že toto rozhodnutie bolo jedným z najlepších v mojom živote.

 

 

 

Stretávate sa v praxi so skutočnosťou, že verejnosť môže mať s vymedzením pojmu protetika menšie problémy? Zároveň nepozná možnosti jej využitia, ktoré sú naozaj širokospektrálne?

 

Áno, stretávam sa s tým. Verejnosť má rezervy čo sa týka informovanosti. Snáď najčastejšou a prvotnou asociáciou pri počutí slova protetika sú – samozrejme –  protézy. Mojou ambíciou je priblížiť ľuďom možnosti využitia protetiky. Pacienti často nevedia, aké nároky a práva majú v súvislosti s poskytovaním orto-protetickej starostlivosti.  S potešením musím konštatovať, že táto oblasť patrí v rámci Slovenska k najrýchlejšie sa  rozvíjajúcim odborom v zdravotníctve. Z kvalitatívneho hľadiska môže slovenská protetika konkurovať napríklad Spojeným štátom americkým alebo Nemecku. Táto oblasť si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť ako doteraz.

 

Vaša firma má širokú pôsobnosť. Pacientom, vrcholovým a aj rekreačným športovcom poskytujete športové a zdravotnícke pomôcky. Zároveň aj  ortopedické a protetické pomôcky vyrábate. Čo je v súčasnosti novinkou v oblasti protetiky?

 

Vo všeobecnosti platí, že o protetiku sa cielene zaujíma pacient, ktorý má špecifický zdravotný problém. S výberom správnej pomôcky pomôže pacientovi odborný lekár, v súčinnosti s našim tímom špecialistov s dlhoročnou praxou z oblasti ortopedickej protetiky. Úzko spolupracujeme s ortopedicko-traumatologickými, chirurgickými, neurochirurgickými a fyziatricko-rehabilitačnými ambulanciami. Máme vlastné know-how a chodíme sa školiť do zahraničia. Zdravie je vzácne, ale aj nevyspytateľné. Z toho dôvodu zastávam názor, že verejnosť by mala mať informácie vopred. Ak mám uviesť konkrétnu novinku, spomeniem silikónové epitézy. Je to 3D model ľudských častí tela, napríklad ucha, oka alebo nosa. Ďalšou novinkou sú bionické technológie. Tie fungujú na princípe inteligentných protéz, ktoré sú nenáročné na obsluhu. Vyžadujú len minimálnu manipuláciu zo strany pacienta.

 


 

Spomínané bionické technológie a 3D modely budú súčasťou programu aj na medzinárodnej konferencii, ktorej tretí ročník organizujete v polovici novembra v Martine. Čo bude na programe okrem nich?

 

Ďalšími témami bude podpora mobility pacientov s DMO, metódy liečby hrudníka, tvárové epitézy zhotovené  digitálnymi technológiami. Riešiť sa bude aj súčasný stav cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v Európskej únii a jej právny režim. Veľmi aktuálnou témou sú protézy dolných končatín v športe. Pripomenieme si aj okrúhle 50. výročie ortopedickej protetiky na Slovensku. Predposledný príspevok sa bude venovať téme športových projektov pre hendikepovaných. Už teraz potvrdilo účasť vyše 180 odborníkov.

 

V akom stave je v súčasnosti cezhraničná zdravotná starostlivosť?

 

Je to oblasť, na ktorej intenzívne pracujem. Pre pacienta to  znamená možnosť  poskytnutia zdravotnej starostlivosti bez obštrukcií, to znamená bez administratívnej záťaže zo strany zdravotných poisťovní. Ošetrenie pacientov zdravotníckymi pomôckami v zahraničí je v súčasnosti oveľa jednoduchšie a prístupnejšie.  Platí to samozrejme aj naopak. Čoraz viac zahraničných klientov využíva tento typ zdravotníckych služieb aj na Slovensku. Hlavný  problém vidím  v jazykovej bariére.  Aj z tohto dôvodu apelujem na zvýšenie informovanosti a edukácie pacientov.

 


 

Byť chorým, zraneným alebo invalidom je dnes finančne náročná záležitosť. Platí toto pravidlo aj v oblasti ortopedickej protetiky?

 

Našu činnosť ako neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujeme ľudom na základe zmluvných vzťahov so všetkými aktuálnymi zdravotnými poisťovňami. Poskytnutie starostlivosti tohto druhu nie je len pre privilegovaných. Okrem ľudí s poruchami pohybového aparátu sa staráme o profesionálnych športovcov. Ťažko hendikepovaní  pacienti sú v našej – dá sa povedať – celoživotnej starostlivosti. Okrem zdravia prináša protetika pacientovi ďalší a veľmi dôležitý benefit – dáva šancu a reálnu nádej opäť sa integrovať  do plnohodnotného života.

 

Program konferencie: na stiahnutie v PDF

 

 

Autor: Gabriela Avramovám, foto: Milo Fabian © Autorské práva sú vyhradené

 

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn