Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 07 február 2013 00:00

Igor Húska, náčelník MsP v Martine: snažíme sa o neustále zlepšovanie našej práce

Ohodnotiť túto položku
(19 hlasov)
Igor Húska, náčelník MsP v Martine: snažíme sa o neustále zlepšovanie našej práce Igor Húska, náčelník MsP v Martine: snažíme sa o neustále zlepšovanie našej práce

V spolupráci s Mestskou políciou v Martine vám prinášame prvú časť seriálu, ktorá je zameraná na činnosť, aktivity a plány polície do budúcnosti. Aj keď sa rozpočet polície oproti roku 2012 zásadne nezmenil, prístup policajtov a efektivita práce sa neustále zlepšuje.

Od februára 2013 pracuje v MsP Martin 64 ľudí (štyria sú civilní zamestnanci). Ich úlohou je zabezpečiť službu občanom vo všetkých mestských častiach, k tomu patria navyše aj Tomčany a časť Kolónie Hviezdy.

Aké podmienky musia splniť ľudia, ktorí chcú vstúpiť do mestskej polície?

"Ak sa niekto chce stať mestským policajtom, musí mať vek minimálne 21 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, čistý register trestov a musí byť telesne a duševne spôsobilý vykonávať toto povolanie. Následne absolvuje prijímací pohovor a v prípade úspešnosti pokračuje na trojmesačnom dennom štúdiu, ktoré zakončí skúškou. Nováčikovia v službe absolvujú doškolenie priamo na pracovisku a v teréne vďaka skúsenejším kolegom. Táto práca je krásna v tom, že každý deň je iný, nie je to žiadny stereotyp."

MsP Martin

Toto povolanie je určite snom mnohých ľudí. Kto by sa mal stať policajtom?

"Predstava ľudí o policajnej práci je, že prídu na políciu, budú brať veľký plat a môžu sa voziť na autách. Nie je to celkom tak. Toto povolanie je do určitej miery aj poslaním a mal by ho robiť človek, ktorý rád komunikuje, je všímavý a dokáže byť zanietený pre pomoc druhým. Realita pri nástupe nie je taká ružová ani čo sa týka platu, ani toho vozenia sa v aute. Funkčný plat mestského policajta je zložený z viacerých zložiek podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V tejto súvislosti musím uviesť, že to nie sú horibilné sumy ako si väčšina uchádzačov predstavuje. Je rozdiel v odmeňovaní policajtov, ktorí u nás pracujú pätnásť a viac rokov ako pri tých, ktorí pracujú rok, dva. Samozrejme kritériom nie je len doba výkonu povolania, ale zohľadňuje sa aj kvalitné plnenie si pracovných povinností."

Ako vyzerá štandardný deň mestského policajta?

"Každá služba začína tým, že jednotliví policajti dostanú úlohy od veliteľa zmeny a určí sa lokalita, v ktorej budú hliadkovať. V prvom rade sa zabezpečia úlohy, ktoré vyplynuli z požiadaviek občanov a nášho operačného plánu. Následne sa hliadkuje v danom priestore a to buď služobným autom alebo pešo. Policajt musí zniesť aj horšie počasie, samozrejme v prípade extrémov im umožňujeme zahriať sa a občerstviť sa teplým čajom a podobne. V prípade požiadaviek ich vieme presúvať aj do iných lokalít. Snažíme sa o to, aby hliadky boli pružné a vítame aj ich iniciatívu, aby informovali veliteľa zmeny o tom, čo sa v ich okolí deje. Štandardne je vždy na jednu mestskú časť v teréne najmenej jedna hliadka, musíme samozrejme dodržiavať aj fond pracovného času a preto sa kolegovia striedajú. Nedá sa ale predvídať kto, kde a kedy bude."

MsP Martin

Oproti minulým rokom sa niečo zmenilo v kvalite práce a prístupe policajta?

Neustále sa snažíme viesť kolegov k tomu, aby boli viac všímaví, komunikovali s občanmi, pýtali sa na ich názor a podobne. Samozrejme stále hľadáme možnosti, ako sa neustále zlepšovať a sú tu aj určité predstavy, ktoré by sme chceli zaviesť do praxe. Z nášho rozpočtu realizujeme aj kurzy sebaobrany, taktiky a iné. Sféra vzdelávania je pre nás dôležitá.

Neuvažovali ste z hľadiska komunity zahraničných študentov v meste aj nad kurzami cudzieho jazyka?

Ovládanie cudzieho jazyka je zatiaľ našim nedostatkom, máme kolegov, ktorí anglický jazyk ovládajú, ale musíme sa zlepšiť. Snažíme sa získať prostriedky na kurzy, máme to aj v programe mestskej polície, ale závisí to aj od finančných prostriedkov, ktoré máme na tento rok schválené. V každom prípade podporujeme kolegov, ktorí sa chcú vzdelávať súkromne, umožňujeme im to aj rozložením pracovných zmien tak, aby na kurzy mohli chodiť.

Ktoré dni môžete hodnotiť ako najviac problematické z hľadiska priestupkov?

Všeobecne možno povedať, že najhoršie dni sú piatky a soboty, vychádza to najmä z aktivít, ktoré sa v tieto dni konajú. V prípade veľkých podujatí zabezpečujeme zvýšenú hliadkovú činnosť, všetko závisí od požiadaviek a potrieb mesta alebo organizátora. Nie je problém, aby dohliadalo na poriadok počas podujatia naraz aj dvadsať ľudí.

MsP Martin

Dostávate aj pripomienky k práci polície, ako ich riešite?

V priebehu roka dostávame viacero pripomienok ale aj pochvaly. Za každý takýto krok od občanov sme vďační, pretože sa môžeme zlepšovať. Tie pripomienky, ktoré nás vidia v negatívnom svetle samozrejme vyhodnotíme a prešetríme ich opodstatnenosť a zavádzame také kroky, aby sa v budúcnosti problém už neopakoval.

Ako je to s mierou priestupkov v Martine, čo je problematické najviac?

Za minulý rok sme odhalili vyše 7000 priestupkov, je to pomerne dosť. A samozrejme bolo mnoho takých, ktoré sme neodhalili. Napríklad priestupky na úseku dopravy sú pomerne výrazné aj z toho hľadiska, že papuču na aute vidí každý. Nie je ale pravdou, že robíme len to. Na túto činnosť je v Martine vyčlenená len jedna hliadka, ktorá v centre mesta kontroluje parkovanie, zákazy státia, jednosmerné cesty a podobne. Statická doprava je ale problémom každého väčšieho mesta. Autá pribúdajú rýchlejšie ako parkovacie miesta. Stretávame sa aj s častým znečisťovaním verejného priestranstva, fajčením na zastávkach. Ako problém vnímame aj konzumáciu alkoholu mladistvými osobami a stúpa aj počet krádeží. Na Slovensku je úplne bežné, že mladiství sa bez problémov dostanú k alkoholu a s tým je spojený vandalizmus. Ja osobne budem rád, ak občania s nami budú spolupracovať akoukoľvek formou pri odhaľovaní priestupkov, pomôže nám aj anonymné hlásenie, ľudia tak môžu urobiť aj pri telefonáte na číslo 159. Budeme plne akceptovať, ak operátorovi povedia, že chcú ostať v anonymite.

Z tohto hľadiska je efektívna prevencia, aké aktivity robíte v tejto oblasti?

Mestská polícia v Martine začala s prevenciou už dávnejšie. Kolektív našich príslušníčok bol v minulosti práve vďaka tejto aktivite ocenený prezidentom Rudolfom Schusterom. Od vtedy sa neustále snažíme tento systém zlepšovať, vykonávame stretnutia s mládežou a snažíme sa šíriť osvetu na školách. V roku 2013 chceme otvoriť diskusie s ľuďmi priamo na sídliskách, pretože to sú miesta, kde dochádza k páchaniu priestupkov a iných protispoločenských skutkov. Mojim úprimným zámerom je priblížiť prácu polície občanom. Našich ľudí sa stále snažíme viesť k tomu, aby každý incident riešili objektívne a prihliadali na skutočnosti, ktoré tomu predchádzali. Cieľom mestskej polície nie je chodiť a rozdávať pokuty. Snažíme sa, aby sa ľudia naučili udržiavať poriadok a správali sa tak, aby neškodili sebe a ostatným.

MsP Martin

Rozhovor bol autorizovaný.

 

Matej Bórik, MBA

Šéfredaktor Turiec Online | Facebookblog SME, LinkedIn

Najnovšie články od autora: Matej Bórik, MBA

Súvisiace články podľa značky